Slam

Slamtanken och slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år och tömning får endast utföras av kommunens entreprenör.

Slamchaufför drar slang.

I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.

Få SMS-avisering vid utförd tömning

Du kan anmäla dig för att få SMS-avisering när slamtömning av din fastighet är utförd. SMS-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.
Anmäl dig för sms-aviseringlänk till annan webbplats.

Behöver du akut- eller jourtömning, eller vill ändra till regelbunden eller obligatorisk slamtömning ring Servicecenter under kontorstid på telefon 08-578 291 00.

Beställd tömning

Tömning senast sex arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Kostnadsexempel: Slamtömning 3m³: 1 047 kronor (591
kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).
Beställ slamtömninglänk till annan webbplats

Akuttömning

Tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning.
Utförs vardagar 07.00-17.00.
Kostnadsexempel: Akuttömning 3m³: 1 412 kronor (956
kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift)

Jourtömning

Tömning senast sex arbetstimmar efter beställning.
Efter kontorstid ring 070-525 40 41. Jourtömning utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag och helgdag, kostnaden för denna tjänst är därför hög. Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar.  
Kostnadsexempel: Jourtömning 3m³: 3 826 kronor (3 370
kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Regelbunden tömningsintervall

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst 4 förutbestämda veckor per år. Avbryts beställningen övergår beställningen till vanlig " beställd tömning".
Kostnadsexempel: Regelbunden tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Obligatorisk tömning

Detta alternativ kan du boka när du vet att du endast behöver tömning en gång om året. Tömningen utföra under veckorna 16 - 45. Vi skickar brev till dig några veckor innan tömning.
Kostnadsexempel: obligatorisk tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Har du glömt att beställa tömning under året, lägger vi automatiskt in obligatorisk tömning till nästkommande år. 

  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd.
  • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning, samt eventuella slangdragningar som tömningarna innebär och den totala mängd kubik slam sammanräknas på fakturan.
  • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för hämtningsfordonen.
  • Håll vägen för slangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
  • Märk ut tömningsstället väl så att även nya chaufförer kan hitta din anläggning. Risken är annars att du inte får töms samt att du faktureras en framkörningsavgift.
  • Om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, bristfällig utmärkning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak, faktureras en framkörningsavgift.
  • Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsakerna ovan, sker inget nytt tömningsförsök automatiskt utan ny tömning måste beställas. 
  • Vid önskemål om tömning med mindre slamfordon (med lägre axeltryck) där privat väg ska användas, tillkommer en avgift per hämtningstillfälle. Du ansvarar själv för eventuella skador som kan uppstå på din väg.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen är utförd.

Ser det ut som om din tank inte är tömd?

När en brunn/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juli 2018
Upp