Slam

Din slutna tank och slamavskiljare/köksavlopp ska tömmas minst en gång per år. Entreprenören PreZero Recycling AB utför tömning samt borttransport av slammet. Det är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.

Slamchaufför drar slang.

Här ser du vilka tömningsalternativ det finns att välja emellan.

Regelbunden tömning

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst två (2) förutbestämda veckor per år. 

Obligatorisk tömning

Önskar du endast en (1) tömning per år kommer vi och tömmer dina slamanläggningar en (1) gång per år någon gång mellan april och november. Du får påminnelse via sms 2 - 3 veckor innan planerad tömningsperiod. Se villkor för slamtömning nedan.

Önskar ändra årliga tömningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga tömningstjänster

Extratömning

Tömning senast sex helgfria arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.

Beställ extratömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akuttömning

Tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning. Utförs helgfria vardagar 07.00-17.00.

Jourtömning

Tömning senast sex arbetstimmar efter beställning.
Ring Servicecenter under kontorstid på telefon
08-578 291 00, eller 070-525 40 41 efter kontorstid. Om du inte skulle få något svar så lämna ett meddelande så ringer entreprenören upp snarast möjligt. Jourtömning utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag och helgdag, kostnaden för denna tjänst är därför hög. Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar. Tänk på att denna tjänst har högre kostnad, se taxor och priser nedan.

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne. Om tömning inte kunnat utföras, lämnas en talong.

Enligt Tyresö kommuns Lokala avfallsföreskrifter ska slutna tankar, slamavskiljare/köksavlopp och minireningsverk tömmas minst en gång per år.

Tömningsvecka kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Se taxor och priser

  •  
  • Kommunens entreprenör PreZero Recycling AB är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.
  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.
  • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning, samt eventuella slangdragningar som tömningarna innebär och den totala mängd kubik slam sammanräknas på fakturan.
  • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för tömningsfordon.
  • Håll dragvägen för slangen fri genom att exempelvis röja bort sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
  • Har du ett reningsverk/minireningsverk, se till att det finns en tydlig tömningsinstruktion. Om tömningsinstruktion saknas kan tömning inte utföras och en framkörningsavgift kommer att debiteras.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen är utförd.
  • Märk ut tömningsstället väl så att din anläggning lätt kan hittas. Risken är annars att du inte får tömt samt att du faktureras en framkörningsavgift. Samma sak gäller om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak. Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsa­kerna ovan, behöver du beställa en ny tömning.

Nu kan du enkelt se dina hämtdagar för exempelvis hushålls-, trädgårds- och matavfall samt tömningsvecka för slam.

Via länken nedan kommer du till kommunens e-tjänster. Klicka på menyn (de tre strecken uppe till vänster) och välj ”Min profil”. Logga in med bankID och välj fliken ”Abonnemang och fakturor”. Via "Hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall.

Länk till e-tjänster Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta Servicecenter för att ta reda på din tömningsvecka för slam.

Få SMS-avisering vid utförd tömning

u kan anmäla dig för att få SMS-avisering när slamtömning på din fastighet är utförd. SMS-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.

Anmäl dig för sms-avisering Länk till annan webbplats.

Ser det ut som om din slamavskiljare/köksavlopp inte är tömd?

När en slamavskiljare/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

Begäran om yttrande angående slamtömning

Vid nyinstallation/ändring av din slamanläggning begär Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att du ska fylla i blanketten "Begäran om yttrande angående slamtömning". Den hämtar du på deras hemsida, se länk nedan. Sen ska blanketten skickas till e-post: avfall@tyreso.se för godkännande av placering för slamtömning. Efter inspektionen av din slamanläggning får du en kopia med beslutet från oss.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 juni 2021