Slam

Slamtanken och slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år. Entreprenören SUEZ recycling AB utför tömning samt borttransport. Det är det enda företaget som är registrerade och godkända att få tömma privata anläggningar i kommunen.

Slamchaufför drar slang.

Få SMS-avisering vid utförd tömning

Du kan anmäla dig för att få SMS-avisering när slamtömning av din fastighet är utförd. SMS-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.
Anmäl dig för sms-aviseringlänk till annan webbplats.

För akuttömning under kontorstid ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Ser det ut som om din tank inte är tömd?

När en brunn/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

Du som idag har tjänsten "beställd tömning" måste senast den 15 november 2018 bestämma antalet tömningar du önskar för 2019.

Regelbunden tömning

Här kan du förebeställa fler än en (1) tömning för 2019. Din anläggning kommer att tömmas jämt fördelat över året med start från den månad du väljer. Ditt BDT-avlopp töms tillsammans med din tank vid ett av dessa tillfällen under året.

Anmäl önskat antal här:
Välj önskat antal tömningar 2019länk till annan webbplats

 

Obligatorisk tömning

Önskar du endast en (1) tömning per år behöver du inte göra något val. Då kommer din slutna tank att tömmas tillsammans med BDT-avloppet* en (1) gång per år någon gång mellan april och november. Du får ett brev 2 - 3 veckor före planerad tömning med information om vad du bör tänka på.

SUEZ Recycling utför tömning samt borttransport

Kommunens entreprenör SUEZ Recycling är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.

* BDT-avlopp/köksavlopp (bad – disk – tvätt) 

I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.

Beställd tömning*

Tömning senast sex arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
*Denna tjänst upphör 2018-12-31 och övergår till regelbunden eller obligatorisk tömning. Gör ditt val senast 15 november 2018.
Kostnadsexempel 2018: Slamtömning 3m³: 1 047 kronor (591kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).
Beställ slamtömninglänk till annan webbplats

Regelbunden tömning

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst fyra (4) förutbestämda veckor per år. 
(Från 2019 kan du välja en regelbunden tömningsintervall på minst två (2) gånger per år.
Kostnadsexempel: Regelbunden tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Obligatorisk tömning

Önskar du endast en (1) tömning per år kommer din slutna tank att tömmas tillsammans med BDT-avloppet* en (1) gång per år någon gång mellan april och november. Du får ett brev 2 - 3 veckor före planerad tömning med information om vad du bör tänka på.
Kostnadsexempel: Obligatorisk tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

 

Övriga tömningstjänster

 

Akuttömning

Tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning.
Utförs vardagar 07.00-17.00.
Kostnadsexempel: Akuttömning 3m³: 1 412 kronor (956 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift)

Jourtömning

Tömning senast sex arbetstimmar efter beställning.
Ring Servicecenter under kontorstid på telefon 08-578 291 00. Efter kontorstid ring 070-525 40 41. Jourtömning utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag och helgdag, kostnaden för denna tjänst är därför hög. Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar.  
Kostnadsexempel: Jourtömning 3m³: 3 826 kronor (3 370 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift). 

Extratömning (ny tjänst från januari 2019)

Tömning senast sex arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Kostnadsexempel: Slamtömning 3m³: 1 206 kronor (750 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift). 

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne. Om tömning inte kunnat utföras, lämnas en talong.

Enligt Tyresö kommuns Lokala renhållningsordning ska slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas minst en gång per år.

 • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd.
 • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning, samt eventuella slangdragningar som tömningarna innebär och den totala mängd kubik slam sammanräknas på fakturan.
 • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för hämtningsfordonen.
 • Håll vägen för slangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
 • Vid önskemål om tömning med mindre slamfordon (med lägre axeltryck) där privat väg ska användas, tillkommer en avgift per hämtningstillfälle. Du ansvarar själv för eventuella skador som kan uppstå på din väg.
 • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen är utförd.
 • Märk ut tömningsstället väl så att även nya chaufförer kan hitta din anläggning. Risken är annars att du inte får töms samt att du faktureras en framkörningsavgift. Samma sak gäller om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan
  orsak, Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsa­kerna ovan, sker inget nytt tömningsförsök automatiskt.

  Framkörningsavgift 2019
 • Regelbunden/ obligatorisk tömning 562 kronor.
 • Akuttömning 956 kronor.
 • Jourtömning 3 370 kronor.
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Upp