Slam

Din slamtank och slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Entreprenören SUEZ recycling AB utför tömning samt borttransport av slammet. De är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.

Slamchaufför drar slang.

Nu kan du enkelt se dina hämtdagar för exempelvis hushålls-, trädgårds- och matavfall samt tömningsvecka för slam.

Via länken nedan kommer du till kommunens e-tjänster. Klicka på menyn (de tre strecken uppe till vänster) och välj ”Min profil”. Logga in med bankID och välj fliken ”Abonnemang och fakturor”. Via "Hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall. Du kan även kontakta servicecenter för att ta reda på din tömningsvecka för slam.

Länk till e-tjänsterlänk till annan webbplats

Har du inte anmält tömningsintervall för 2019?

Hör av dig till oss med dina önskemål, adress samt med dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska ringa upp dig. Läs om tömningsalternativen nedan.
Anmäl via e-post din tömningsintervall för 2019

Få SMS-avisering vid utförd tömning

Du kan anmäla dig för att få SMS-avisering när slamtömning på din fastighet är utförd. SMS-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.
Anmäl dig för sms-aviseringlänk till annan webbplats.

För akuttömning under kontorstid ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Ser det ut som om din tank inte är tömd?

När en brunn/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

SUEZ Recycling utför tömning samt borttransport

Kommunens entreprenör SUEZ Recycling är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.
I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.

Regelbunden tömning

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst två (2) förutbestämda veckor per år. 
Kostnadsexempel: Regelbunden tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Obligatorisk tömning

Önskar du endast en (1) tömning per år kommer din slutna tank att tömmas tillsammans med BDT-avloppet en (1) gång per år någon gång mellan april och november. Du får ett brev 2 - 3 veckor före planerad tömning med information om vad du bör tänka på.
Kostnadsexempel: Obligatorisk tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).


Övriga tömningstjänster


Extratömning

Tömning senast sex arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Kostnadsexempel: Slamtömning 3m³: 1 206 kronor (750 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Beställ extratömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akuttömning

Tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning.
Utförs vardagar 07.00-17.00.
Kostnadsexempel: Akuttömning 3m³: 1 412 kronor (956 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift)

Jourtömning

Tömning senast sex arbetstimmar efter beställning.
Ring Servicecenter under kontorstid på telefon 08-578 291 00. Efter kontorstid ring 070-525 40 41. Jourtömning utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag och helgdag, kostnaden för denna tjänst är därför hög. Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar.  
Kostnadsexempel: Jourtömning 3m³: 3 826 kronor (3 370 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift). 

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne. Om tömning inte kunnat utföras, lämnas en talong.

Enligt Tyresö kommuns Lokala renhållningsordning ska slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas minst en gång per år.

Hämtningsvecka kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

 • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd.
 • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning, samt eventuella slangdragningar som tömningarna innebär och den totala mängd kubik slam sammanräknas på fakturan.
 • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för hämtningsfordonen.
 • Håll vägen för slangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.

 • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen är utförd.
 • Märk ut tömningsstället väl så att även nya chaufförer kan hitta din anläggning. Risken är annars att du inte får töms samt att du faktureras en framkörningsavgift. Samma sak gäller om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan
  orsak, Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsa­kerna ovan, sker inget nytt tömningsförsök automatiskt.

  Framkörningsavgift
 • Regelbunden/ obligatorisk tömning 562 kronor.
 • Akuttömning 956 kronor.
 • Jourtömning 3 370 kronor.
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Upp