Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Slam

Slamtanken och slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år. Entreprenören SUEZ recycling AB utför tömning samt borttransport. Det är det enda företaget som är registrerade och godkända att få tömma privata anläggningar i kommunen.

Slamchaufför drar slang.

Få SMS-avisering vid utförd tömning

Du kan anmäla dig för att få SMS-avisering när slamtömning av din fastighet är utförd. SMS-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.
Anmäl dig för sms-aviseringlänk till annan webbplats.

För akuttömning under kontorstid ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Ser det ut som om din tank inte är tömd?

När en brunn/köksavlopp har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.

Beställd tömning*

Tömning senast sex arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
*Denna tjänst upphör 2018-12-31 och övergår till regelbunden eller obligatorisk tömning. Gör ditt val senast 15 november 2018.
Kostnadsexempel 2018: Slamtömning 3m³: 1 047 kronor (591kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).
Beställ slamtömninglänk till annan webbplats

Regelbunden tömning

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst fyra (4) förutbestämda veckor per år. 
(Från 2019 kan du välja en regelbunden tömningsintervall på minst två (2) gånger per år.
Kostnadsexempel 2018: Regelbunden tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Obligatorisk tömning

Detta alternativ kan du välja när du vet att du endast behöver tömning en gång om året. Tömningen utförs någon gång mellan veckorna 16 - 45. Vi skickar brev till dig några veckor innan tömning.
Kostnadsexempel 2018: Obligatorisk tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Akuttömning

Tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning.
Utförs vardagar 07.00-17.00.
Kostnadsexempel 2018: Akuttömning 3m³: 1 412 kronor (956 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift)

Övriga tömningstjänster

Jourtömning

Tömning senast sex arbetstimmar efter beställning.
Ring Servicecenter under kontorstid på telefon 08-578 291 00. Efter kontorstid ring 070-525 40 41. Jourtömning utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag och helgdag, kostnaden för denna tjänst är därför hög. Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar.  
Kostnadsexempel 2018: Jourtömning 3m³: 3 826 kronor (3 370 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift). 

Extratömning (ny tjänst från januari 2019)

Tömning senast sex arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Kostnadsexempel 2019: Slamtömning 3m³: 1 206 kronor (750 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift). 

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne. Om tömning inte kunnat utföras, lämnas en talong.

Enligt Tyresö kommuns Lokala renhållningsordning ska slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas minst en gång per år.

  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd.
  • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning, samt eventuella slangdragningar som tömningarna innebär och den totala mängd kubik slam sammanräknas på fakturan.
  • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för hämtningsfordonen.
  • Håll vägen för slangen fri genom att exempelvis att röja bort eventuell sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
  • Märk ut tömningsstället väl så att även nya chaufförer kan hitta din anläggning. Risken är annars att du inte får töms samt att du faktureras en framkörningsavgift.
  • Om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, bristfällig utmärkning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak, faktureras en framkörningsavgift.
  • Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsakerna ovan, sker inget nytt tömningsförsök automatiskt utan ny tömning måste beställas. 
  • Vid önskemål om tömning med mindre slamfordon (med lägre axeltryck) där privat väg ska användas, tillkommer en avgift per hämtningstillfälle. Du ansvarar själv för eventuella skador som kan uppstå på din väg.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen är utförd.
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 september 2018
Upp