Slam

Din slamtank och slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Entreprenören SUEZ recycling AB utför tömning samt borttransport av slammet. Det är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.

Slamchaufför drar slang.

SUEZ Recycling utför tömning samt borttransport

Kommunens entreprenör SUEZ Recycling är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.
I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.

Regelbunden tömning

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst två (2) förutbestämda veckor per år. 
Kostnadsexempel: Regelbunden tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Obligatorisk tömning

Önskar du endast en (1) tömning per år kommer din slutna tank att tömmas tillsammans med BDT-avloppet en (1) gång per år någon gång mellan april och november. Du får ett brev eller ett sms 2 - 3 veckor före planerad tömning med information om vad du bör tänka på.
Kostnadsexempel: Obligatorisk tömning 3m³: 1 018 kronor (562 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Övriga tömningstjänster

Extratömning

Tömning senast sex helgfria arbetsdagar efter beställning.
Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Kostnadsexempel: Slamtömning 3m³: 1 206 kronor (750 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift).

Beställ extratömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akuttömning

Tömning senast tolv arbetstimmar efter beställning. Utförs helgfria vardagar 07.00-17.00.
Kostnadsexempel: Akuttömning 3m³: 1 412 kronor (956 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift)

Jourtömning

Tömning senast sex arbetstimmar efter beställning.
Ring Servicecenter under kontorstid på telefon
08-578 291 00, eller 070-525 40 41 efter kontorstid. Om du inte skulle få något svar så lämna ett meddelande så ringer entreprenören upp snarast möjligt. Jourtömning utförs vardagar fram till 22.00 samt mellan 08.00 och 22.00 lördag, söndag och helgdag, kostnaden för denna tjänst är därför hög. Observera att det är endast beställning av jourtömning som kan göras på detta nummer, det går till exempel inte att avboka redan beställda tömningar.  
Kostnadsexempel: Jourtömning 3m³: 3 826 kronor (3 370 kronor/hämtningstillfälle + 456 kronor behandlingsavgift). 

Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne. Om tömning inte kunnat utföras, lämnas en talong.

Enligt Tyresö kommuns Lokala avfallsföreskrifter ska slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk tömmas minst en gång per år.

Hämtningsvecka kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Nu kan du enkelt se dina hämtdagar för exempelvis hushålls-, trädgårds- och matavfall samt tömningsvecka för slam.

Via länken nedan kommer du till kommunens e-tjänster. Klicka på menyn (de tre strecken uppe till vänster) och välj ”Min profil”. Logga in med bankID och välj fliken ”Abonnemang och fakturor”. Via "Hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall.

Länk till e-tjänsterlänk till annan webbplats

Du kan även kontakta Servicecenter för att ta reda på din tömningsvecka för slam.

  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För ytterligare slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd.
  • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning, samt eventuella slangdragningar som tömningarna innebär och den totala mängd kubik slam sammanräknas på fakturan.
  • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för tömningsfordonen.
  • Håll dragvägen för slangen fri genom att exempelvis röja bort sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
  • Har du reningsverk/minireningsverk, se till att det finns en tydlig tömningsinstruktion. Om tömningsinstruktion saknas kan tömning inte utföras och en framkörningsavgift kommer att debiteras.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen är utförd.
  • Märk ut tömningsstället väl så att din anläggning lätt kan hittas. Risken är annars att du inte får tömt samt att du faktureras en framkörningsavgift. Samma sak gäller om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak. Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsa­kerna ovan, behöver du beställa en ny tömning.

Ändra tömningsintervall

Hör av dig till oss med dina önskemål om antal önskat slamtömningar per år. Uppge din adress samt dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig.

Anmäl önskemål om tömningsintervalllänk till annan webbplats

Få SMS-avisering vid utförd tömning

Du kan anmäla dig för att få SMS-avisering när slamtömning på din fastighet är utförd. SMS-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.

Anmäl dig för sms-aviseringlänk till annan webbplats

För akuttömning under kontorstid, ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00.
Slamtömningsjour efter kontorstid, telefon 070-525 40 41. (Observera kostnaden för denna tjänst, se ovan).

Ser det ut som om din köksavlopp/brunn inte är tömd?

När en köksavlopp/brunn har tömts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.

Begäran om yttrande angående slamtömning

Vid nyinstallation/ändring av din slamanläggning begär Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att du ska fylla i blanketten "Begäran om yttrande angående slamtömning". Den hämtar du på deras hemsida, se länk nedan. Sen ska blanketten skickas till e-post: avfall@tyreso.se för godkännande av placering för slamtömning. Efter inspektionen av din slamanläggning får du en kopia med beslutet från oss.

Felanmälan vatten, avlopp, gator och fastigheter

Akuta fel på kommunens VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, telefon 08-798 44 44.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2021