Restavfall

Restavfall (tidigare benämnt hushållsavfall) är det avfall som du lägger i den vanliga soppåsen hemma eller till exempel i personalrummet på din arbetsplats. Restavfallet är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, tidningar, farligt avfall samt el- och grovavfall. Det är bra om du även kan sortera ut ditt matavfall från restavfallet. Enligt lag är det kommunen som ansvarar för insamlingen av restavfallet.

Information med anledning av covid-19

Viktigare än någonsin - knyt ihop påsen!
För att begränsa spridningen av covid-19 är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att avfallshämtare och driftpersonal förblir friska.

Var därför extra noggrann när du knyter ihop avfallspåsen så att personalen kan undvika direktkontakt med avfallet i största möjliga mån. Att knyta ihop påsen är alltid viktigt för att minska risken för att avfallet fastnar i kärlet eller sprids vid tömning. Tack för din hjälp att minska spridning av både avfall och smitta!

Avfallsbilen läser av chippet på ett avfallskärl

Avläsning av avfallskärl. Illustration: Ulf Sverin

Behovshämtning

Du som bor i småhus och har eget avfallsabonnemang har behovshämtning av rest- och matavfallet. Det innebär att du endast betalar tömningskostnad för de tillfällen som ditt restavfall töms, tömningen av matavfallet är kostnadsfri.

Ditt kärl är försett med ett datachip och en etikett och varje tömning registreras för fakturering. Du bestämmer själv när det är dags att tömma avfallskärlet. Avfallsbilen kommer varje vecka, på schemalagd veckodag, men tömmer ditt kärl endast om det är framställt för tömning. På så sätt kan du lättare påverka den rörliga delen av avfalls­avgiften eftersom du endast debiteras för antalet utförda tömningar. Samtidigt innebär behovshämtning ökad flexibilitet.

Du kan minska antalet tömningar genom att sortera ut ditt matavfall, källsortera dina tidningar samt glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar och genom att ställa undan kärlet när du är bortrest.

Tänk på att sortera avfallet rätt så du slipper felsorteringsavgift från 2021.
Se avfallstaxan

Sommarhämtning

Du som enbart nyttjar din fastighet under sommarhalvåret kan ansöka om sommartaxa. Hämtning sker då under perioden april till och med september (vecka 14 - 39) tänk därför på att ställa undan eller vända på kärlet resterande delen av året, annars töms och faktureras det även under vintern. Matavfallsinsamling och kostnadsfri hämtning av grov-och elavfall ingår inte i denna taxa.

SMS skickas ut vid större störningar

Vi har en SMS-tjänst där mobiler får sms och fasta telefonnummer blir uppringda. Vi använder oss av en UMS-tjänst som plockar information från Bisnode (nummer registrerade i det område vi pekar ut). För att du ska bli aviserad via SMS eller röstmeddelande behöver du kontrollera att ditt nummer är kopplat till den adress/de adresser du önskar, det kan du göra via länken nedan.

Anmäl ditt telefonnummerlänk till annan webbplats

Inloggning och registrering – steg för steg

Se när vi hämtar ditt avfall – hämtschema

Genom att logga in i E-tjänstportalen kan du se dina hämtningsdagar för rest-, trädgårds- och matavfall samt tömningsvecka för slam. Det finns ingen lista över hämtningsdagar här på webbplatsen och det beror främst på att listan förändras löpande. Den information som du ser när du loggar in på E-tjänstportalen är kopplad till vårt verksamhetssystem, och uppdateras automatiskt. Du kan även kontakta Servicecenter för att ta reda på din hämtdag för ditt avfall.

E-tjänstportalen

Så här loggar du in i E-tjänstportalen:

 • Klicka på Logga
 • Logga in med bankID eller sms
 • Klicka på ditt namn
 • När du är inloggad kan du välja ”Abonnemang och fakturor” och därefter "Hämtschema".

Hittar du inte hämtschemat med hjälp av beskrivningen ovan? Inloggningen till e-tjänster visas på olika sätt i olika webbläsare. Här beskriver vi inloggningen utförligare (klicka på plustecknet).

Hämtning av restavfall från öar, kommer att utföras vid:

 • Lilla Korpmaren, Årstadals båtklubb
 • Härsö kastviken, Nacka förenade båtklubbar
 • Härsö, sommarboende innanför holmen Djäknesäcken

Vecka 19, 21, 23,
Vecka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Vecka 37, 39

För att uppfylla arbetsmiljökrav, kan säckar som väger mer än 15 kg styck, inte att hämtas. Vi hämtar dessa när ansvarig abonnent packat om avfallet i fler mindre säckar.

Knyt ihop säckarna som ska hämtas och ställ dem bredvid ordinarie hämtningsställe.

Varje hämtad säck (max 15 kg) kostar 319 kr/säck inkl. moms. enligt gällande taxa.

Inloggningen till e-tjänster visas på olika sätt i olika webbläsare. Här beskriver vi utförligare hur det fungerar i Explorer och i Chrome:

I Explorer

 1. Klicka på Logga in
 2. Logga in med bankID
 3. Klicka på ditt namn
 4. Välj fliken ”Abonnemang och fakturor”
 5. Välj kundnummer (i vissa fall behöver du välja kundnummer)
 6. Via "Hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall.

I Chrome

 1. Klicka på Logga in
 2. Logga in med bankID
 3. Klicka på ditt namn
 4. Klicka på Min profil
 5. Välj fliken ”Abonnemang och fakturor”
 6. Välj kundnummer (i vissa fall behöver du välja kundnummer)
 7. Via "Hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall.

Fungerade inte din inloggning? Har du frågor?
Ring till Servicecenter på telefon 08 578 291 00 eller skicka e-post till servicecenter@tyreso.se

Om hämtningsdag infaller på en röd dag töms avfallet oftast som vanligt. Om hämtningsdagen ändras i samband med röd dag får du som fastighetsägare ett sms om det. Hämtningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

 • Generellt inför tömning av ditt kärl
 • Ställ fram kärlet på hämtningsdagen eller kvällen innan, tömning sker kl. 06-22. Låt kärlet stå framme tills tömning skett.
 • Om ditt mat- och restavfall inte har hämtats, anmäl detta redan följande dag så att vi snabbt kan åtgärda problemet (gäller ej vid aviserade förseningar).
 • Ställ kärlet med öppningen vänd mot gatan med minst 60 cm fritt runt om (även mellan kärl).
 • Kärlet lyfts uppåt, tänk därför på placeringen så att kärlet inte kan slå i lågt hängande ledningar eller buskar och träd. Det bör vara 4,6 meter fritt ovan kärlet för att tömning ska vara möjligt.
 • Den automatiska armen når kärl som står maximalt 1,6 meter ifrån körbanan.
 • Paketera avfallet väl samt spola ur kärlet regelbundet.
  Tänk på att alla påsar ska lossna när kärlet vänds upp och ner vid tömning, packa därför inte avfallet för hårt.
 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga helt.
  Vägen behöver vara framkomlig för att avfallet ska kunna hämtas obehindrat.
 • Blockera inte gång- och cykelvägar för rullstolar, gång- och cykeltrafikanter, postdistribution och vinterväghållningen.
 • Om hämtningsdag infaller på en röd dag töms avfallet oftast som vanligt. Om ändring av hämtdag sker i samband med röd dag meddelas detta berörda fastighetsägare.
 • Hämtningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Vintertid

 • Ta bort snön på locket innan tömning.
 • Avfallet kan frysa fast i kärlet, som fastighetsägare ansvarar du själv för att paketera avfallet väl och lossa på påsarna inför tömning.
 • Vid rikligt snöfall, skotta runt ditt kärl.

Sommartid

 • Rengör ditt kärl med jämna mellanrum. Du kan också droppa lite ättika i kärlet och på kärlets kanter för att hålla undan flugor och lukt.

Vintervädret kan ställa till det för de som ska tömma ditt kärl eller din slamanläggning. Detta betyder att det kan ta längre tid än vanligt innan du får ditt avfall hämtat, och vi ber därför om ditt överseende. I vissa fall kan även helger utnyttjas.

Varför är det svårt för avfallsfordon, när andra bilar kommer fram?

Förutom att fordonet som tömmer dina kärl är tyngre än en vanlig bil, så innefattar tömningen av kärl moment där fordonet måste stanna vid varje kärl för att tömma det och att bilen ofta inte kan köra i de spår som eventuellt redan finns då bilen måste hålla ett visst avstånd till kärlet. Chauffören ansvarar för att göra en bedömning om vägen är farbar eller inte. Då säkerheten är prioriterad kan chauffören avvakta med hämtningen för att göra ett nytt försök senare.

För att hjälpa våra chaufförer och underlätta inför tömning är det därför viktigt att du snöröjer runt ditt/dina kärl (det ska vara fritt 60 cm runt kärlet, detta gäller också mellan kärlen) och ser till att det är sandat runt kärlet så att bilen kommer åt att tömma. Se till att kärlet är rätt placerat med öppningen ut mot gatan och låt det stå kvar till dess att det är tömt. Skotta undan eventuella snövallar och sopa bort snö från locket.

Ställ inte kärlet mitt på trottoaren eller ute på gatan

Tänk på framkomligheten, både för fotgängare och fordon. De som sköter snöröjning och postdistribution ska kunna komma fram.

Beställa avfallskärl eller byta kärlstorlek

Restavfall från småhus hämtas oftast i kärl. Du bestämmer själv hur stort kärl du vill ha. De finns i storlekarna 130/140, 190, 240 och 370 liter.

Byte av kärlstorlek

Vill du byta kärlstorlek kan du göra det mot en kostnad. Är du ny ägare kan du kostnadsfritt byta kärl inom sex månader. Ditt kärl ägs av Tyresö kommun och ingår i avfallstaxan. Som fastighetsinnehavare ansvarar du för rengöring av kärlet, var noga med att paketera avfallet väl för att undvika lukt.

Beställ via e-tjänster

 • Nytt avfallskärl eller byte av kärlstorlek
 • Beställ extra hämtning eller anmäla utebliven tömning
 • Beställa nytt abonnemang
 • Anmäla skadat kärl.

Observera att du inte kan beställa rengöring av ditt kärl. Vänligen anlita då en valfri entreprenör.

Läs avfallstaxan

Du som bor i flerbostadshus, samfällighet eller annan gruppbebyggelse lämnar oftast ditt restavfall i avfallsrum eller miljöhus med storkärl (660 liter), eller i underjordsbehållare. Tömningen av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 tömningar per år. Kontakta gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som passar er förening bäst.

Kärlen och underjordsbehållarna är uppmärkta med RFID-tagg samt etikett och tömningarna registreras.

Förpackningsmaterial och tidningar

Förpackningar av plast, metall, glas och papper samt tidningar är inte restavfall och ska därför lämnas för återvinning på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Stort och skrymmande avfall räknas som grovavfall.

Verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av restavfall genom Tyresö kommun. Tömning av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 gånger per år. Kärl finns i storlekarna 130/140, 190, 240 , 370 och 660 liter.

Förpackningsmaterial från verksamheter

Förpackningar (glas, metall, hårdplast och kartong och well) kan sorteras ut och mot avgift hämtas av valfri avfallsentreprenör som arbetar med återvinning.

Mått på avfallskärl

Kärlstorlek (liter)

Höjd (mm)

Bredd (mm)

Djup (mm)

130/140

1 065

484

550

190

1 075

559

690

240

1 072

580

724

370

1 068

770

811

660

1 218

1 255

773

Matavfallskärl (140)

1 065

484

550


Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 13 januari 2021