Nyheter - avfall och återvinning

Läs om vad som är nytt inom renhållningen och vad som är på gång.

Willys - nytt utlämningsställe för matavfallspåsar

Nu kan du hämta ut matavfallspåsar även på Willys, Bollmora Gårdsväg 1.

Våra utlämningsställen för matavfallspåsar hittar du på Willys, Stora Coop i centrum, kretsloppscentralen, Servicecenter och biblioteken i centrum, Strand och Trollbäcken.

Tack för att du återvinner dina förpackningar!

Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till återvinning.

Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning 2018. För Tyresö kommun är motsvarande siffra 63,81 kg.

Undrar du var din närmsta insamlingsplats är?
Besök vår sida om återvinning

Plockanalys av hushåll- och matavfall i Tyresö

I november 2018 genomfördes plockanalys på hushålls-och matavfall, här nedan presenterar vi resultatet av vad den genomsnittliga hushålls- respektive matavfallspåsen innehöll.

Den genomsnittliga hushållsavfallspåsen 

Av påsens innehåll klassades 37 % som rätt sorterat, vilket till större delen utgjordes av blöjor, bindor, kattsand, porslin, aska och textil. Det innebär att det finns god potential att sortera ut mer från hushållsavfallspåsen, vilket inte bara är en vinst för miljön, utan även en ekonomisk vinst för medborgarna som kan tömma sina kärl färre gånger.

Förpackningar i hushållsavfallet:

En stor del av påsen (34 %) bestod av förpackningar av papper, kartong, plast, glas och metall. Dessa förpackningar täcks av producentansvaret och ska sorteras ut på FTI:s återvinningsstationer, för din närmsta återvinningstation besök då tyreso.se/atervinning. Där hittar du en webbkarta över återvinningsstationerna i Tyresö.

Matavfall i hushållsavfallspåsen:

I hushållsavfallspåsen fanns totalt 26 % matavfall som kunde sorterats ut till matavfallsinsamlingen och bli till biogas och biogödsel. Av detta var 9 % onödigt matsvinn, det vill säga mat som kunde ha ätits upp. Om du önskar ansluta ditt hushåll till matavfallsinsamlingen och göra nytta av ditt matavfall, anmäl dig då på tyreso.se/matavfall.

Farligt avfall:

Mängden farligt avfall i hushållsavfallspåsen har minskat något sedan föregående plockanalys. För att göra det enklare för kommuninvånarna att sortera farligt avfall rätt finns insamlingsskåpen ”Samlaren”, och den Mobila miljöstationen som besöker kommunen två gånger om året. Dessutom har kommunen startat nya samarbeten med butikerna i Tyresö centrum där det går att lämna in farligt avfall i form av kosmetik och lysrör.
 

Bild plockanalys hushållsavfall

Den genomsnittliga matavfallspåsen

Matavfallsprovet visade att 98 % av innehållet i matavfallspåsen var rätt sorterat. Bland de 2 % som var felsorterat hittades bland annat textil, blöjor, dammsugarpåsar, skor och plast.

Onödigt matavfall i matavfallspåsen:

Det totala matsvinnet, det vill säga sådant som kunde ätits upp men som slängts i onödan, har minskat sedan år 2015 och beräknas nu vara 6,9 %. Det är en tydlig förbättring sedan plockanalysen 2015 år, då den totala andelen onödigt matavfall uppmättes till 19,6 %.

Bild diagram matavfallspåsen

Tillfällig stängning av återvinningsstationen vid Nyforsplan

Återvinningsstationen vid Nyforsplan i Tyresö, stängs tillfälligt 7 februari på grund av byggnation i området. Stationen beräknas vara tillbaka vecka 30. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar under tiden återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen på Krusbodavägen/Lummergången.

Nya insamlingsställen för farligt avfall

Nu kan du gå till KICKS och lämna in ditt kosmetiska avfall som exempelvis nagellack, hårfärgningsmedel och parfymer och på Clas Ohlson kan du lämna in lysrör.

Detta är ett samarbete mellan kommunen och butikerna KICKS och Clas Ohlson i Tyresö centrum för att göra det smidigare för dig som privatperson att lämna ditt farliga avfall.

Abonnemang för trädgårdsavfall 2019

Du kan abonnera på ett 370-literskärl för trädgårdsavfall. Vi trafikerar din väg varannan vecka under säsong och det enda du behöver göra är att ställa fram kärlet när du vill få det tömt.

Pris för en hel säsong inklusive möjlighet till 16 tömningar av ett 370-literskärl är
1 200 kronor.

Pristillägg för exempelvis extrahämtning eller utkörning/hemtag av kärl hittar du i taxan.
Läs renhållningstaxan

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen i april nästa år.

Vill du avsluta abonnemanget, kontakta Servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.
Beställ abonnemang av trädgårdskärl för 2019länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Upp