Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Latrin

För att få hämtat önskad torsdag behöver vi få din beställning senast onsdag samma vecka, före klockan 12.00. Du kan beställa hämtning året om. På röda dagar hämtar vi inte. 

Ställ ut den förslutna behållaren vid fastighetsgränsen på hämtningsdagens morgon senast klockan 06.00. Kärlet får inte väga mer än 15 kg med anledning av gällande arbetsmiljöregler för avfallshämtarna.
Beställ latrinhämtninglänk till annan webbplats

Vill du ha regelbunden hämtning, kontakta servicecenter. Priset för hämtning och behandling av behållaren kan du läsa om i gällande renhållningstaxa, nytt kärl ingår i avgiften. Om du har beställt hämtning men inte ställt ut behållaren faktureras du en framkörningsavgift.

Läs renhållningstaxan

Kompostera latrinet

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas transporterna. Kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida smitta, och därför måste hanteringen ske på ett tillfredsställande sätt. Skriftlig anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att få kompostera latrin.
Ansök härlänk till annan webbplats

 

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juni 2019
Upp

Hitta på sidan