Latrin

För att hämta latrinet önskad torsdag behöver vi få din beställning senast onsdag samma vecka, före klockan 12.00. Du kan beställa hämtning året om. På röda dagar hämtar vi inte. 

Ställ ut den förslutna behållaren vid fastighetsgräns på hämtningsdagens morgon, senast klockan 06.00. Med anledning av gällande arbetsmiljöregler får behållaren väga max 15 kg. Använd endast de behållare du får från kommunen, behållare ingår i avgiften. Vill du har regelbunden hämtning, kontakta Servicecenter.
Beställ latrinhämtninglänk till annan webbplats

Om du har beställt hämtning men inte ställt ut behållaren faktureras du en framkörningsavgift. För aktuella priser, se renhållningstaxan.

Läs renhållningstaxan

Kompostera latrinet

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas transporterna. Kompostering måste ske så att hygieniska risker eller sanitära olägenheter inte uppstår. Latrin kan sprida smitta, och därför måste hanteringen ske på ett tillfredsställande sätt. Skriftlig anmälan ska göras till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att få kompostera latrin.
Ansök härlänk till annan webbplats


Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Upp

Hitta på sidan