Information om förändringar i avfallshanteringen med anledning av covid-19

Här hittar du aktuell information om förändringar i avfallsverksamheten med anledning av covid-19. Tänk på du ska vara frisk och hålla avståndet när du besöker någon av våra insamlingsplatser.

Restavfall

Viktigare än någonsin - knyt ihop påsen!
För att begränsa spridningen av covid-19 är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att avfallshämtare och driftpersonal förblir friska.

Var därför extra noggrann när du knyter ihop avfallspåsen så att personalen kan undvika direktkontakt med avfallet i största möjliga mån. Att knyta ihop påsen är alltid viktigt för att minska risken för att avfallet fastnar i kärlet eller sprids vid tömning. Tack för din hjälp att minska spridning av både avfall och smitta!

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 oktober 2021

Hitta på sidan