Information om förändringar i avfallshanteringen med anledning av covid-19

Här hittar du aktuell information om förändringar i avfallsverksamheten med anledning av covid-19. Tänk på du ska vara frisk och hålla avståndet när du besöker någon av våra insamlingsplatser.

Kretsloppscentralen

Antalet besökare begränsas
För att minska risken för smittspridning kommer personalen att släppa in ett begränsat antal besökare åt gången på anläggningen. Respektera personalens anvisningar.

Utökade helgöppettider
Besökstiderna utökas till 09.00-16.00 på lördagar och söndagar. Detta är en åtgärd för att minska antalet besökare som vistas på anläggningen samtidigt.

Kom frisk och håll avstånd
Nu är det många som besöker kretsloppscentralen. För att värna om både din och personalens hälsa, ber vi dig hålla avstånd. Vi ber om överseende vid eventuell köbildning.

Återbruk tas inte emot
Med anledning av personalbortfall hos Myrornas och Pingstkyrkans hålls containrar för återbruk stängda tills förutsättningarna förändras. Vi hoppas kunna ta emot som vanligt snart igen.

Planera ditt besök
Har du möjlighet, besök gärna anläggningen en tisdag, onsdag eller torsdag. Dessa dagar brukar antalet besökare vara något färre än övriga dagar. Lördagar och måndagar brukar antalet besökare vara som allra flest.

Kundtoalett avstängd
För att begränsa smittspridningen av coronaviruset är kundtoaletten på kretsloppscentralen tillsvidare avstängd.

Hushållsavfall

Viktigare än någonsin - knyt ihop påsen!
För att begränsa spridningen av covid-19 är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att avfallshämtare och driftpersonal förblir friska.

Var därför extra noggrann när du knyter ihop avfallspåsen så att personalen kan undvika direktkontakt med avfallet i största möjliga mån. Att knyta ihop påsen är alltid viktigt för att minska risken för att avfallet sprids vid tömning. Tack för din hjälp att minska spridning av både avfall och smitta!

Stängda textilboxar

Textilboxarna som finns på olika platser i kommunen har behövt stängas.

Har du möjlighet ber vi dig vänta med att lämna textil tills situationen har förbättrats. Är du i akut behov av att bli av med ditt textilavfall hänvisar vi dig till containern för restavfall på kretsloppscentralen i Petterboda, mindre mängder textiler kan du sortera som hushållsavfall.

Det är viktigt att du inte lämnar något bredvid de stängda behållarna då det leder till nedskräpning.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Upp