Fettavfall

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.

Använt fett hälls i miljötratten

Förhindra stopp i avloppet med Miljötratten

Enkel att använda

Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett - utan kladd och otrevlig lukt. Tratten skruvas helt enkelt på en vanlig PET-flaska. Samla upp överblivet, svalnat fett efter matlagningen, stäng sedan locket till nästa gång. Det fett som blir kvar i stekpannan torkas ur med hushållspapper som du sedan slänger i matavfallspåsen eller i det brännbara hushållsavfallet.

Var lämnar jag matfettet?

När flaskan är full lämnas den som farligt avfall i sorteringshallen på kretsloppscentralen, märk behållaren med "Matfett".

Under 2018 har vi infört en mobil insamling av farligt avfall och smått elavfall. Här kan du lämna din PET-flaska med överblivet matfett. Bilen kommer att befinna sig på utvalda platser två gånger per år för att ta emot ditt farliga avfall.
Läs om mobila miljöstationen

Varför ska fettet samlas upp?

När matfettet spolas ner i avloppet stelnar det och sätter sig längs med avloppsrörens väggar. Det leder till att det bildas proppar och stopp, vilket är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Detta påverkar alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsföreningar och kommun.

Det återvunna matfettet används sedan till energiutvinning eller vid tillverkning av tvål och stearinljus alternativt vid framställning av biodiesel eller biogas.

Välkommen att hämta din Miljötratt!

Trattarna är gratis för Tyresöbor och finns att hämta i Servicecenter i Tyresö centrum och på Kretsloppscentralen på Strömfallsvägen 73.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2019
Upp