Förslag till ny avfallsplan 2020 - 2030

Mellan den 17 juni och 26 juli är avfallsplanen ute på samråd och finns tillgänglig i kommunens servicecenter samt på denna sida. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på avfallsplanen.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner upprätta en renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en avfallsplan samt föreskrifter. En avfallsplan är ett verktyg som tydliggör inriktningen för avfallsarbetet i kommunen. Arbetet med avfallsplanen har mynnat ut i en strategi för utvecklingen av avfallshanteringen i Tyresö kommun 2020 – 2030. Planen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Lämna dina synpunkter här.  

Här kan du läsa Tyresö kommuns nuvarande avfallsplan för år 2008 - 2020.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Upp

Hitta på sidan