Återvinning och återanvändning

Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att det som är värdefullt återvinns så att naturresurser och energi kan sparas. Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.

Kretsloppscentralen

Behöver du sortera ut ditt grovavfall är du välkommen till kretsloppscentralen.
Läs om kretsloppscentralen

Sortering

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Förpackningar ska samlas in separat för återvinning och bli till nya förpackningar eller nya produkter. Här får du veta det viktigaste om insamling och återvinning. Tänk på att Plastflaskor med pant, dryckesburkar samt 33 och 50 cl glasflaskor lämnas som pant i butiker.

Gör så här:

Alla förpackningar ska vara tömda. Förpackningar med olika material ska  separeras. Om det inte går att skilja de olika  materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.

Metallförpackningar

Kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén påverkas.

Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, torra färgburkar och aluminiumfolie- och formar.

Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

OBS! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall.

Pappersförpackningar

En pappersfiber kan återvinnas mellan 5-7 gånger.

Exempel: sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.

Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.

OBS! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Glasförpackningar

Kan återvinnas om och om igen utan att kvalitén blir sämre.

Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.

OBS! Glödlampor och lysrör lämnas på kretsloppscentralen i Petterboda. Porslin, keramik och övriga produkter som inte är förpackningar lämnas som grovavfall.

Plastförpackningar

Plastförpackningar kan återvinnas sju gånger innan de är utslitna.

Exempel: flaskor, burkar, dunkar, små hinkar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och tuber.

Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållaren, inte i hopknutna påsar. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas på
kretsloppscentralen i Petterboda, där det sorteras som hårdplast.

Tidningar

Tidningarnas pappersfibrer kan återvinnas upp till 7 gånger.

Exempel: Tidskrifter, kataloger, reklamblad, kontorspapper och broschyrer.

Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren.

OBS! Kuvert och post it-lappar läggs i hushållsavfallet.

Återvinningsstationer

Det finns återvinningsstationer på fler än 6.000 platser i landet. Dit går du för att lämna tidningar samt förpackningar av plast, papper, metall och glas. Där finns också ofta behållare för batterier och kläder.

Hitta din närmsta återvinningsstation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkt på återvinningsstation

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna i Tyresö. Det innebär att FTI äger stationerna och anger hur ofta de ska tömmas och städas. De anger även placeringen samt vilka slags förpackningar som ska samlas in på respektive station. Vill du göra en felanmälan eller har du frågor eller synpunkter på återvinningsstationerna, kontakta FTI.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB)
Tel: 0200-88 03 11
Lämna synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du anmäla att en batteriholk behöver tömmas eller är trasig, kontakta El-Kretsen.

El-Kretsen
Tel: 08-545 212 90 och välj alternativ ett
transport@el-kretsen.se

Hushållsnära insamling av förpackningar

Vi i kommunen har en skyldighet – och ett intresse – att informera alla hushåll om de olika sätt som finns tillgängliga för dig att lämna dina förpackningar till återvinning. Ansvaret för att tillhandahålla tjänsten har dock inte vi i kommunen utan faktiskt de som producerar förpackningarna, även kallade förpackningsproducenter.
För de hushåll som idag inte redan har fastighetsnära insamling av förpackningar tillhandahåller företaget TMR ett kostnadsfritt alternativ till de traditionella återvinningsstationerna. Du som privatperson kan via deras tjänst TMR Pick-Up Service få kostnadsfri hämtning hemma av följande förpackningar:

 • papper
 • plast
 • metall

Vill du veta mer om TMR Pick-Up Service och göra en intresseanmälan? Gå in på deras hemsida för att läsa mer:
tmr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsstatistik av förpackningar 2019

Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till återvinning.
Tack för att du bidrar - tillsammans gör vi skillnad!

Insamlingsstatistik  av förpackningar för Tyresö kommun

Förpackningar av

(kg/person)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar


2019

18,83

14,79

7,74

1,4

18,46


2017

20,06

11,40

4,40

1,07

28,44


2016

20,58

11,29

4,24

0,89

30,87


2015

19,09

11,09

4,26

0,86

29,13Insamlingsstatistik  av förpackningar nationellt

Förpackningar av

(kg/person)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

2019

21,1

14,6

7,9

1,7

16,0

 

Lämna smått elavfall och batterier i Samlaren

Glödlampor, lågenergilampor, småelektronik och batterier räknas som elavfall och farligt avfall eftersom de innehåller miljöfarliga komponenter. Därför är det väldigt viktigt att de samlas in och tas hand om på rätt sätt. Samlaren finns på Willy:s och på Coop i Tyresö centrum.

I Samlaren kan du lämna:

 • glödlampor
 • LED- och lågenergilampor
 • småbatterier
 • värmeljuskoppar av aluminium
 • småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Allt elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

Batteriinsamling

Batteriholkar finns vid alla återvinningsstationer. Batteriholkar kan även finnas i ditt bostadsområdes avfallsrum eller miljöstuga. Lämna även batterier i en Samlare, på biblioteken eller på kretsloppscentralen.

Visste du att:

 • Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter
 • Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong
 • Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa.
 • Hård plast kan bli allt från bullerplank, diskborstar eller blomkrukor.
 • Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framförallt nya förpackningar.
 • Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat!

Behöver förpackningarna rengöras noggrant?

Nej, många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. För att slippa lukt och kladd hemma är det förstås en bra idé att rengöra noggrannare.

Äter inte transporten upp miljönyttan med
återvinningen?

Nej, den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras mångfalt av de miljövinster som uppnås av materialåtervinning.

Spelar mitt lilla bidrag till
återvinningen verkligen någon roll?

Ja visst, många bäckar små bildar stor å! Några exempel på vilken nytta återvinning ger om vi gör det tillsammans: Om vi skulle lämna alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år.

Blandas inte allt ändå ihop?

Inget av det som läggs i behållarna på återvinningsstationerna blandas ihop, utan allt skickas separerat till återvinning av respektive materialslag.

Färgat och ofärgat glas, lastbilen lägger
väl ändå allt tillsammans?

Det kan se ut som om allt blandas ihop, men de lastbilar som hämtar glasförpackningarna och flaskorna har två fack på flaket, ett för färgat och ett för ofärgat.

Soporna sorteras väl i efterhand, så jag
kan slänga allt i samma?

Om du slänger dina förpackningar i avfallspåsen eldas de upp istället för att återvinnas.

Förpackningar som består av flera olika
material går väl inte att återvinna?

Många förpackningar består av olika material, såsom kartong, en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i
återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna.

Lämna dina hela saker till återbruk

Har du saker som går att återanvända? Istället för att slänga kan du välja att skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som gör du en insats för miljön.

Vad kan du lämna?

 • Leksaker
 • Glas, porslin och prydnadssaker
 • Husgeråd
 • Cyklar
 • Sport- och fritidsvaror

Ett krav är dock att allt ska vara helt, rent, funktionellt och användbart.

Vad kan du inte lämna i insamlingscontainrarna?

 • Skrymmande möbler (kontakta Pingstkyrkan eller Myrorna)
 • Böcker (kontakta Pingstkyrkan eller Myrorna)
 • Pianon
 • Vitvaror
 • Elektroniska produkter
 • Farligt avfall

Är du eller din verksamhet Miljönär-vänlig?

För att inspirera till en hållbar konsumtion finns märkningen Miljönär-vänlig för alla som lagar, lånar och återanvänder produkter, eller på annat sätt minskar mängden avfall. Alla verksamheter, organisationer eller privatpersoner vars huvudsyfte är att få allmänheten att laga, låna eller återanvända eller att på annat sätt minska avfallet kan tilldelas märkningen.

Ansök om att bli tilldelad märkningen

När ansökan blir godkänd tilldelas ni märkningen, ni får då dekaler med märkningens logga, som syns på bilden här intill, som ni kan skylta med både digitalt och i era lokaler!
Ansök om miljömärkning Länk till annan webbplats.

På hemsidan finns nyheter, tips och idéer om hållbar konsumtion. Där kan ni dessutom tipsa om andra verksamheter i Tyresö som borde få Miljönär-märkningen.

Märkningen har tilldelats dessa miljönär-vänliga verksamheter i Tyresö

 • Tyresö Bibliotek - Låna böcker och annan media istället för att köpa nytt
 • Gaffelkonst - Handgjorda smycken av äldre silverbestick
 • Eco Utemiljö - Utemöbler tillverkade av 100% återvunnen plast
 • 135 Äpplen - Musteri som ser till att Tyresöbornas äpplen kommer till nytta
 • Röda Korset Tyresö - Second hand och insamlingar
 • Myrorna - Second hand och insamlingar
 • PMU Pingstkyrkans Second Hand

Märkningen Miljönär-vänlig är nationell och har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande, reparation och återbruk, istället för att enbart köpa nya produkter. 

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 september 2021