Returpapper

1 januari 2022 tog kommunen över ansvaret för att samla in returpapper (papper och tidningar). I Tyresö kommer finns det fortfarande möjlighet att lämna returpapper vid återvinningsstationerna och kretsloppscentralen. För insamling vid fastigheter behöver fastighetsägare ha avtal med godkänd entreprenör.

Tidningar
Papper

Nya avtal för insamling av returpapper

Vi erbjuder alla fastighetsägare för flerbostadshus, grupphusområden och verksamheter fortsatt fastighetsnära insamling, men avtal behövs från 1 januari 2022 med någon av kommunens godkända aktörer.

Godkända entrepenörer:

För fastighetsägare, flerbostadshus, grupphusområden och verksamheter som har befintliga avtal med någon av dessa entreprenörer finns möjlighet att upphandla nya avtal enligt en maxtaxa.

De godkända entreprenörerna är utvalda för uppdraget efter högt ställda miljö- och kvalitetskrav.

Vilka tjänster ni önskar och pris för detta avtalas med den entreprenör som anlitas. Ladda ner preliminär maxtaxa nedan för att se vad du som kund max ska behöva betala för hämtning av returpapper fastighetsnära.

Ladda ner preliminär maxtaxa för returpapper (PDF-dokument) , 845.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Producentansvaret upphör

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper upphör 1 januari 2022. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.

Skylt "Reklam, nej tack"

Visste du att om du sätter upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på dörren eller brevlådan så kan du minska ditt pappersavfall med 40 kg per år.

Detta kan du lämna

  • Tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • Kataloger
  • Reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • Pocketböcker
  • Skriv- och ritpapper.

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen och omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 september 2022