Insamling av förpackningar

Från och med 1 januari 2024 tar Tyresö kommun över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via lättillgängliga insamlingsplatser eller via fastighetsnära insamling. Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört i hela Sverige. Nu pågår en utredning hur detta ska införas i Tyresö.

Tomma förpackningar

Kommunalt ansvar 2024

Regeringen beslutade i juli 2022 att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) Huvudsyftet med förändringen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

I Tyresö pågår nu utredning för att överta insamlingen av förpackningar med införande 1 januari 2024. Alla fastigheter som idag har insamling av förpackningar kommer att få information under 2023 hur insamling kommer att ske efter att kommunen tar över ansvaret från Förpackningsinsamlingen (FTI).

Fastighetsnära insamling 2027

Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjligheter att lämna sina förpackningar fastighetsnära. Detta innebär att flerbostadshus och grupphusområden som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera för att ha möjlighet att samla in förpackningar.

Förpackningar som ska sorteras ut

Följande förpackningar ska sorteras ut och samlas in separat fastighetsnära senast 1 januari 2027.

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Glasförpackningar (färgat och ofärgat glas)
  • Metallförpackningar

Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in sorterat på lättillgängliga insamlingsplatser.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 november 2022