Insamling av förpackningar och returpapper

1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och befintliga återvinningsstationer. Vi inför hemsortering för att du lättare ska kunna lämna förpackningar nära bostaden. Fastighetsägare med gemensamhetslösning behöver teckna nytt avtal för hämtning med godkänd entreprenör.

Senast 2027 ska hemsortering (fastighetsnära insamling, FNI) av förpackningar från hushåll vara infört i hela Sverige.

Tomma förpackningar

Kommunalt ansvar 2024 - Hemsortera

Regeringen beslutade i juli 2022 att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret för förpackningsavfall från hushåll från Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI). Huvudsyftet med förändringen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Förpackningar som ska hemsorteras:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar (färgat och ofärgat glas).

Under utbyggnadsperioden 2024 till 2026 ska hemsortering gradvis införas hos alla hushåll.

Nya avtal för insamling av förpackningar och tidningar

Ni som har insamling av förpackningar och tidningar i flerbostadshus och andra med gemensamhetslösning fortsätter som tidigare, men nytt avtal behöver tecknas av fastighetsägaren från 1 januari 2024 med någon av kommunens godkända entreprenörer.

Kontakt till de godkända entreprenörerna:

 

Entreprenör

Kundservice

Hemsida

Liselotte Lööf

info@llbolagen.se

08-728 32 80

FNI Tyresö och Nacka kommun | Liselotte Lööf Företagen (llbolagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PreZero

atv.ost.se@prezero.com

08-519 331 20

www.prezero.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ragnsells

Kundservice3@ragnsells.com

010-723 00 00

www.ragnsells.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remondis

stockholm@remondis.se

08-445 77 00

www.remondis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Har ni redan befintliga avtal med någon av de godkända entreprenörerna behöver ni ändå säga upp ert avtal och teckna ett nytt. Vi uppmuntrar till att ta in offerter från samtliga godkända entreprenörer för bästa upplägg och pris. Priset får inte överstiga maxtaxan.

Läs informationsbrevet som gått ut till alla flerbostadshus och andra med gemensamhetslösning i augusti 2023.
Informationsbrev förpackningsinsamling , 434.7 kB, öppnas i nytt fönster.

De godkända entreprenörerna är upphandlade för uppdraget efter högt ställda miljö- och kvalitetskrav.

Ladda ner maxtaxa 2024 (PDF-dokument) , 255.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Få avdrag på avfallsavgiften för er med förpackninginsamling

Från 2024 får flerbostadshus och andra med gemensamhetslösning som har full utsortering av förpackningar vid egna fastigheten, ett avdrag på avfallsavgiften.
För att få avdraget behövs nytt avtal från 1 januari 2024 med någon av kommunens godkända entreprenörer och det måste anmälas till kommunen. Hur mycket avdrag man får är i dagsläget inte fastställt.

Ansökan om bygglov för avfallsanläggning

För att kunna sortera ut förpackningsavfall kan avfallsutrymmet behöva utökas eller byggas nytt.

Läs mer om bygglovsansökan för avfallsbehållare, och vad som är viktigt att tänka på

Returpapper och tidningar

Läs om insamling som gäller fram till årsskiftet.

Läs mer om insamling av returpapper och tidningar

Returpapper och tidningar från 2024

Har ni redan befintliga avtal med någon av de godkända entreprenörerna behöver ni ändå säga upp ert avtal och teckna ett nytt innan 1 januari 2024. Vi uppmuntrar till att ta in offerter från samtliga godkända entreprenörer för bästa upplägg och pris. Priset får inte överstiga maxtaxan. Det är inte ett lagkrav med hemsortering av tidningar men det är bra att ha utsortering av det i alla fall.

Skylt "Reklam, nej tack"

Visste du att om du sätter upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på dörren eller brevlådan så kan du minska ditt pappersavfall med 40 kg per år.

Återvinningstationerna blir kvar

Tyresö kommun tar över befintliga återvinningstationer (ÅVS) och förpackningar samt tidningar kommer kunna lämnas vid en ÅVS efter 1 januari 2024 som idag.

Läs mer om återvinninstationerna (ÅVS)

Krusbodas miljörum

Alla ska Hemsortera fullt ut 2027

Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll ha möjligheter att lämna sina förpackningar nära sin bostad. Detta innebär bland annat att flerbostadshus och andra med gemensamhetslösningar som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera för det.

Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in sorterat på lättillgängliga insamlingsplatser.

Insamling av förpackningar från företag

Från 1 januari 2023 har företag och verksamheter skyldighet att sortera ut förpackningsavfall skilt från annat avfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning alternativt lämna avfallet till en godkänd mottagningsplats.

Är ni en samlokaliserad verksamhet som delar förpackningskärl med hushåll ska ni anmäla detta till avfall@tyreso.se

Läs mer om återvinn och källsortera

Behöver förpackningarna rengöras noggrant?

Nej, många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. För att slippa lukt och kladd hemma är det förstås en bra idé att rengöra noggrannare.

Äter inte transporten upp miljönyttan med
återvinningen?

Nej, den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras mångfalt av de miljövinster som uppnås av materialåtervinning.

Blandas inte allt ändå ihop?

Inget av det som läggs i behållarna på återvinningsstationerna blandas ihop, utan allt skickas separerat till återvinning av respektive materialslag.

Färgat och ofärgat glas, lastbilen lägger
väl ändå allt tillsammans?

Det kan se ut som om allt blandas ihop, men de lastbilar som hämtar glasförpackningarna och flaskorna har två fack på flaket, ett för färgat och ett för ofärgat.

Soporna sorteras väl i efterhand, så jag
kan slänga allt i samma?

Om du slänger dina förpackningar i avfallspåsen eldas de upp istället för att återvinnas.

Förpackningar som består av flera olika
material går väl inte att återvinna?

Många förpackningar består av olika material, såsom kartong, en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i
återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna.

Vad kan jag lämna i tidningsinsamlingen?

  • Tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • Kataloger
  • Reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • Pocketböcker
  • Skriv- och ritpapper.

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen och omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Vad innebär källsortering?

Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 november 2023