Återvinn och källsortera

Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att värdefulla material återvinns så att naturresurser och energi kan sparas. Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.

Pappersförpackningar

Förpackningar och tidningar

Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar kan alla hushåll lämna till en återvinningsstation. Vid många återvinningsstationer finns även behållare för batterier och klädinsamling.

För förpackningar finns det ett producentansvar, vilket innebär att producenterna ansvarar för insamling och återvinning av produkterna. Förpackningsinsamlingen (FTI) har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna i Tyresö.

Skräpigt eller överfullt på återvinningsstationen?

Om du vill göra en felanmälan på en återvinningsstation som behöver tömmas eller städas i Tyresö kontaktar du FTI.

Felanmälan återvinningsstation FTI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta din närmaste återvinningsstation

I kartan nedan kan du zooma in och flytta runt bilden för att hitta din närmaste återvinningsstation.

Hushållsnära insamling av förpackningar

För hushåll som idag inte har fastighetsnära insamling av förpackningar har företaget TMR en kostnadsfri Pick-Up Service. De hämtar förpackningar av papper, plast och metall som du lämnar i plastpåsar som tillhandahålls av TMR.

Läs mer om tjänsten på TMR:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamling från flerbostadshus och företag

Förpackningar

Flerbostadshus, grupphusområden, företag och verksamheter som vill ha en utökad service kan beställa hämtning av förpackningar av valfri entreprenör på marknaden.

Här kan du läsa mer om fastighetsnära insamling (FTI). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med 1 januari 2024 tar Tyresö kommun över insamlingen av förpackningar.

Läs mer om insamling av förpackningar

Tidningar och papper

1 januari 2022 tog Tyresö kommun över ansvaret att samla in returpapper. Detta innebär att verksamheter och fastighetsägare för flerbostadshus och grupphusområden som önskar insamling av returpapper behöver teckna avtal med någon av kommunens godkända entreprenörer:

Läs mer om insamling av returpapper

Sorteringsaffischer till miljörum

För att underlätta sortering av avfall har vi tagit fram ett antal sorteringsaffischer som går att klistra upp på väggen ovanför respektive kärl för rest,- mat,- grov,- och elavfall, för att förtydliga vad som får slängas i kärlet.

Sorteringsaffischer i A3- format med klister på baksidan går att hämta ut hos servicecenter på kommunhuset eller skrivas ut genom att ladda ner PDF-dokument nedan. Fler trycksaker finns att beställa via e-tjänst.

Till e-tjänst för att beställa trycksaker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Sverigesorterar.se kan du hitta fler sorteringsskyltar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsblad på olika språk

På Förpackningsinsamlingens hemsida han du ladda ner sorteringsblad på flera olika språk över hur du sorterar förpackningar.

Sorteringsblad på olika språk (länk till fti) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelar det någon roll om jag återvinner?

Vi behöver alla hjälpa till att ta vara på våra resurser. Visste du att om vi skulle lämna alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år?

Behöver förpackningarna rengöras noggrant?

Nej, många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. För att slippa lukt och kladd hemma är det förstås en bra idé att rengöra noggrannare.

Äter inte transporten upp miljönyttan med
återvinningen?

Nej, den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras mångfalt av de miljövinster som uppnås av materialåtervinning.

Blandas inte allt ändå ihop?

Inget av det som läggs i behållarna på återvinningsstationerna blandas ihop, utan allt skickas separerat till återvinning av respektive materialslag.

Färgat och ofärgat glas, lastbilen lägger
väl ändå allt tillsammans?

Det kan se ut som om allt blandas ihop, men de lastbilar som hämtar glasförpackningarna och flaskorna har två fack på flaket, ett för färgat och ett för ofärgat.

Soporna sorteras väl i efterhand, så jag
kan slänga allt i samma?

Om du slänger dina förpackningar i avfallspåsen eldas de upp istället för att återvinnas.

Förpackningar som består av flera olika
material går väl inte att återvinna?

Många förpackningar består av olika material, såsom kartong, en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i
återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna.

Återvinningsstation eller kretsloppscentral - Vad är skillnaden?

På en återvinningsstation lämnar man enbart tidningar och förpackningar. Det är Förpackningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för samtliga återvinningsstationer. Allt annat avfall slänger du i avfallskärl hemma eller lämnar till den bemannade kretsloppscentralen.

Läs mer om kretsloppscentralen

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 januari 2023