Om webbplatsen

Tyreso.se är den officiella webbplatsen för Tyresö kommun. Webbplatsen är kommunens viktigaste och högst prioriterade informationskanal.

Webbkarta – se webbplatsens trädstruktur (sitemap) 

Nya webbplatsen lanserades i mars 2018

Under 2017–2018 pågår ett projekt för att förnya tyreso.se. Den nya webbplatsen som lanserades den 6 mars 2018 har större fokus på service till kommunens invånare, bland annat ska det bli enklare att nå våra e-tjänster.

Läs om hur vi har förbättrat den nya webbplatsen

Mål och målgrupper

Medborgare i Tyresö är den viktigaste målgruppen för tyreso.se. Som medborgare ska du lätt kunna hitta aktuell, korrekt information om den kommunala servicen. Det ska finnas tydlig information om vad som ligger inom kommunens ansvar, och hur medborgarna kan påverka politik och beslut. E-tjänster ska kunna utföras på webbplatsen, 24 timmar om dygnet.

Tyreso.se riktar sig också till företagare och föreningar i Tyresö, arbetssökande, andra organisationer och samarbetspartners samt media. Via webben ska de kunna hitta information om hur Tyresö kommun arbetar och om hur de får kontakt med rätt person i kommunen.

Informationsinnehåll

Målet är att alla Tyresös verksamheter ska ha sina webbplatser inom tyreso.se. Detta underlättar för våra besökare att hitta rätt information. Sökmotorn på tyreso.se fungerar endast inom den egna webbplatsen. I dag finns alla kommunala förskolor och grundskolor samt Tyresö gymnasium inom tyreso.se. Centrum för livslångt lärande, C3L, och biblioteket har egna webbplatser som lätt nås från tyreso.se. 

Vem ansvarar för innehållet?

Varje förvaltning ansvarar för att den information de publicerar på webbplatsen är korrekt, saklig och förankrad. Kommunikationsenheten ansvarar för struktur, form, övergripande innehåll, utveckling av webbplatsen samt utbildning av webbredaktörer.

SKLs webbundersökning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har under flera år undersökt kommunala webbplatser ur ett medborgarperspektiv.

Här kan du se resultatet för Tyresös webbplats 2017 (observera att bedömningen gäller den gamla webbplatsen som avpublicerades i mars 2018):

SKLs webbundersökning 2017länk till annan webbplats

Har du synpunkter på webbplatsen?

Hjälp oss att utveckla webbplatsen. Vad kan vi förbättra? Vilken information eller tjänst saknar du? Vad är bra? Skicka e-post till webmaster@tyreso.se 

Kontakt

Systemägare: Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, charlotta.jansonjosephsson@tyreso.se

Systemförvaltare: Eva Tinnerholm, webmaster, webmaster@tyreso.se 

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp