Har du svårt att läsa?

Du som har en synskada eller har
svårt att läsa kan få hjälp att läsa.
Kom till Servicecenter så får du hjälp
av personalen.

Tyresö kommun har också en taltidning
med nyheter och information om
kommunen.
Det kommer ett nytt nummer varje
månad.
Ring till Servicecenter
och säg att du vill ha taltidningen.

Du kan få texten på webbsidan uppläst av din dator.
Här kan du läsa hur du ska göra:

Få texten uppläst

Du kan också få hjälp att läsa texter av
en person som kan svara på frågor och förklara.

Ring då till Servicecenter.
Säg att du vill få hjälp att läsa texter.

Telefonnumret till kommunens växel
är 08-578 291 00.

Tillbaka till sidan Funktionsnedsättning

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Upp

Hitta på sidan