09 oktober 2018

Beslut i kommunstyrelsen den 2 oktober 2018

Vid sammanträdet tog kommunstyrelsen beslut om att öka inköpen av svenskt kött och att utveckla systemet för förslag från medborgare.

Vid sammanträdet den 2 oktober återrapporterades uppdraget att undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött, och kommunstyrelsen beslutade att öka inköpen under perioden 2018-10-01 till 2019-03-31. Systemet för förslag från medborgare, det så kallade Tyresöinitiativet, ska vidareutvecklas bland annat så att nämnderna behandlar förslagen inom 2 månader efter avslutad röstning. En plan för fristående granskningar och tillsyn under 2019 av verksamheter som kommunen ansvarar för fastställdes. Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti godkändes, två revisionsrapporter besvarades och ett antal fastigheter förvärvades från Tyresö Näringslivsaktiebolag.

Läs hela protokollet från kommunstyrelsens sammanträde på Insyn Sverigelänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Hillevi Elvhage
Senast uppdaterad: 9 oktober 2018