27 juni 2018

Välj ditt Tyresö

Det är kommunen som fattar besluten om din vardag. Skolan, omsorgen om barn och äldre samt snöröjning, avfallshantering och stadsutveckling – det är några av de frågor som dina lokala politiker i Tyresö bestämmer över. Värt att tänka på i höstens allmänna val 9 september.

Kvinna solar på brygga i Tyresö strand

Även om både skolan och omsorgen har statliga riktlinjer att hålla sig till är det i kommunen som du bor i man fattar de slutgiltiga besluten över hur verksamheten ska utformas. När det gäller andra kommunala verksamheter är den statliga styrningen inte lika stark. Där finns det ännu mer utrymme för de lokala politikerna att utforma dem. Vem eller vilket parti du röstar på i kommunvalet har alltså stor betydelse för hur din kommun och närmiljö utvecklas.

Obligatoriska och frivilliga verksamheter

Merparten av de verksamheter som kommunerna hanterar är obligatoriska enligt lag:

  • Social omsorg (om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg)
  • För-, grund- sär- och gymnasieskola
  • Plan- och byggfrågor
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Renhållning och avfallshantering
  • Vatten och avlopp
  • Räddningstjänst
  • Civilt försvar
  • Biblioteksverksamhet
  • Bostäder

Men det finns också verksamheter som är frivilliga och bestäms av kommunpolitikerna själva. Det gäller till exempel kultur och fritid, energi, sysselsättningsfrågor och näringslivsutveckling.

Kommunval även för ickemedborgare

För att rösta i kommunvalet måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i kommunen, men du behöver inte vara svensk medborgare. Även EU-medborgare och medborgare i Norge och Island kan rösta i kommunvalet, liksom utomeuropeiska medborgare som varit folkbokförda i Sverige i minst tre år

Valet görs till kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi ­ - budget, skattesats och avgifter. Här bestäms också om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna, samt väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar arbetet inom kommunen och som ansvarar för ekonomin. Nämnderna ansvarar för det löpande arbetet och förbereds ärenden som ska till kommunfullmäktige för beslut.

Allmänna val 9 september

Söndagen den 9 september sker val till riksdag, landsting- och kommunfullmäktige. Redan från den 22 augusti kan du förtidsrösta.

Läs mer om valet på våra valsidor

Valresultat i kommunvalet i Tyresö 2014

 


Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 27 juni 2018