07 december 2021

Planer för Tyresös kulturfastigheter

Kommunens kulturfastigheter – gamla torp och gårdar som är i kommunens ägo – ska tas om hand på bästa sätt. En strategi för hur de ska förvaltas har tagits fram i juni 2021.

Ahlstorp är en av kommunens kulturfastigheter. Det hyrs ut till och vårdas väl av Tyresö Hembygdsförening.

Här kan du läsa om Strategin för kommunägda kulturfastigheter. Länk till annan webbplats.

Flera av fastigheterna har idag stort behov av underhåll och restaurering. Detta ska göras på rätt sätt och med rätt kompetens, så att kulturmiljöerna värnas.

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta servicecenter@tyreso.se.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 7 juni 2022