Föreningar: sök kulturbidrag

För att underlätta för er kan ni under 2021 söka kulturbidrag när som helst under hösten. Bidraget kan sökas av föreningar och studieförbund.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/uppleva--gora/forening/stod-och-stipendier/kulturbidrag---bidrag-till-enstaka-kulturarrangemang.html