27 april 2021

Nytt Tyresöarkiv för vår kulturhistoria

Ett projekt för att skapa ett arkiv för Tyresös kulturhistoria har startat. Inom projektet ska det skapas ett fysiskt arkiv och en digital plattform för att bevara och tillgängliggöra fotografier, rörliga bilder, ljudinspelningar, brev och andra dokument för framtiden. Och alla kan bidra.

Bad på Forelltorget 1971

Bad i dammen på Forelltorget 1971. Foto: Peter Myhr.

– Ett arkiv för Tyresös kulturhistoria är efterlängtat från många håll, säger kultursamordnaren Lena Guthe.

Hon berättar att mycket intressant material finns i privata händer och hos föreningar. Risken för att det slängs i stället för att sparas och görs tillgängligt för medborgare, studenter, forskare och andra intressenter är, och har varit, stor.

– Att det nu är en politisk prioritering att lyfta kulturhistorien och skapa ett Tyresöarkiv gör det lättare för oss både att ta emot och eftersöka material. Det är inte bara äldre saker som är av intresse. Vår samtid är snart kulturhistoria även den, säger Lena Guthe.

En demokratifråga

Det är inte lagstadgat att kommuner ska ha kulturhistoriska arkiv men det nya Tyresöarkivet blir en del av kommunarkivet, vilket ställer krav på en god och hållbar struktur för både fysiskt och digitalt arkiv, samt tydliga rutiner för vad som kan sparas och för gallring. Kommunarkivarie Maria Bring är full av entusiasm:

– Det här är ett fantastiskt spännande och viktigt arbete. Ytterst är det en demokratifråga att göra både historia och samtid tillgängligt för forskning, säger hon.

Kommunen har under åren fått ta emot en hel del fotografier och annat som man dock saknat resurser för att ta om hand på ett bra sätt. Inom projektet ska nu allt detta samlas in, ordnas och förtecknas, systematiseras och arkiveras både fysiskt och digitalt.

Den 1 april tillträdde Eva Joelsson en nyinrättad tjänst som arkivarie och projektledare. Uppstartsarbetet, som ska pågå året ut, är omfattande.

Eva Joelsson

Eva Joelsson

– Vi behöver formulera en övergripande vision, bestämma vilka områden som ska omfattas, se över vad vi behöver för fysiska utrymmen och finna en teknisk plattform. Detta samtidigt som vi ska gå igenom det material vi har, gallra och digitalisera, säger hon.

Alla kan bidra

Trots att själva arkivet ännu inte är på plats tar kommunarkivet gärna emot intressant material redan nu.

– Det kan vara allt från familjealbum, filmer och dagböcker till jubileer och program från idrotts-, kultur- och hembygdsföreningar. Även företagande och annat som påverkar livet på orten är värdefullt att dokumentera, säger Maria Bring.

När rutiner och arkiv är på plats kommer Eva Joelsson kunna ägna sig åt utåtriktad verksamhet, det vill säga tillgängliggöra materialet för Tyresöborna och andra. Och då kommer allmänheten, elever och andra, kunna söka i arkivet för egna efterforskningar.

Mejla kommunkansli@tyreso.se om du har något du tror kan vara av kulturhistoriskt intresse.

Läs mer om Tyresöarkivet

Är du intresserad av Tyresös historia? Här finns tips på böcker att läsa

Invigningsaffisch Bollmora centrum

Tyresöarkivet ska bevara och tillgängliggöra fotografier, rörliga bilder, ljudinspelningar, brev och andra dokument för framtiden. Till exempel ett programblad för en invigning från 1965.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 31 mars 2022