18 februari 2021

Planer för Tyresös kulturfastigheter

Kommunens kulturfastigheter – gamla torp och gårdar som är i kommunens ägo – ska tas om hand på bästa sätt. En strategi för hur de ska förvaltas är på gång.

Ahlstorp är en av kommunens kulturfastigheter. Det hyrs ut till och vårdas väl av Tyresö Hembygdsförening.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att komma fram till hur de kulturfastigheter som kommunen äger och förvaltar ska tas om hand på bästa sätt. Vi arbetar med en strategi och ett inriktningsbeslut för hur fastigheterna ska användas och förvaltas på lång sikt. Flera av fastigheterna har idag stort behov av underhåll och restaurering. Detta ska göras på rätt sätt och med rätt kompetens, så att kulturmiljöerna värnas.

Beslut om strategi och inriktningsbeslut förväntas tas under våren 2021.

Vi uppdaterar webben med mer information allteftersom beslut fattas. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta servicecenter@tyreso.se.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 18 februari 2021
Upp