16 januari 2021

Det öppnas upp för utomhusidrott!

Från måndag 18 januari kommer Tyresö kommun och övriga kommuner i länet att öppna upp för organiserad utomhusträning i mindre grupper på våra anläggningar. Redan från lördag den 16 januari blir det dessutom tillåtet med organiserad verksamhet i skog och mark.

Vatten och vass

Uppöppnandet går i linje med den nya rekommendationen om utomhusidrott som Region Stockholms smittskyddsläkare gett, där länets kommuner och myndigheter kommit överens om att åter börja öppna upp för organiserad utomhusträning i mindre grupp.

Idrott och rörelse är mycket viktigt för alla åldrar och mot bakgrund av den något minskade smittan är den samlade bedömningen att organiserad träning utomhus för både barn och vuxna ändå bör komma igång. I och med att smittsituationen dock fortfarande anses allvarlig är detta dock under förutsättning att det kan genomföras i enlighet Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19. Läs mer om dessa här:

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

I korthet betyder detta att:

  • Föreningar tillåts starta upp med organiserad träning utomhus i mindre grupper (under förutsättning att det kan genomföras i enlighet Folkhälsomyndighetens information, se länk ovan)
  • Från och med den 16 januari är organiserad träning utomhus möjlig i skog och mark.
  • Från och med den 18 januari öppnar kommunen upp sina anläggningarna för organiserad utomhus idrott

Inomhusidrott och nyttjande av kommunens lokaler för inomhusaktiviteter lyder fortfarande under de tidigare restriktionerna kring nedstängningen som är giltiga till och med den 24 januari.

Observera också att omklädningsrum även fortsättningsvis kommer att hållas stängda.

Sidan publicerad av: Susanne Svidén
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Upp