28 oktober 2020

Ridspåren i Alby renoveras och dras om

Ridspåret i Alby naturreservat från Fårdala ridskola till Uddby gård och åter, se karta, är slitet och har bristfällig skyltning. Därför kommer ridspåret grusas längs de mest utsatta delarna, delvis dras om samt skyltas upp ordentligt.

Karta över ridspår i Alby

Arbetet har startats i slutet av oktober med avslut senast i mars 2021. Entreprenör är Tylömarks Entreprenad AB.

Arbetsområdet kommer inte stängas av men du som besökare, med häst eller till fots, behöver visa hänsyn till arbetet och lämna fri väg till fordon som rör sig längs spåret. Cykling är inte tillåtet längs stigar, leder och ridspår. Det är endast tillåtet på anlagda körvägar och på markerade gång- och cykelvägar.

För frågor e-posta till:
fritid@tyreso.se

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020