14 januari 2020

Gratis naturguidning lördag 1 februari

Martina Kiibus naturguide visar på kartan.

Välkommen att följa med vår naturguide Martina Kiibus på en lättvandrad guidning i Alby naturreservat.

Vildmarkskänsla i Alby

I Alby naturreservat finns områden med riktigt fin gammelskog. Här möts du av lågor, gamla torrakor och hålträd, grovstammiga tallar, hängande lavar, små våtmarker och en fantasieggande geologi med härliga vyer över Nyforsviken och Albysjön. Inlandsisen har lämnat spår i form av flyttblock, rundhällar och en jättegryta. Redan på stenåldern hittade de första människorna hit och här finns flera gravfält från järnåldern. Vi vandrar mestadels på stigar men ett par partier är lite mer krävande. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 2,5 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).
Avslutning: Alby friluftsgård (närmaste busshållplats är Nyfors, buss 873).

Läs om kommunens guidningar

Sidan publicerad av: Martina Kiibus
Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Upp