28 maj 2018

Biblioteket ska finnas där människor finns

Om man googlar på bibliotekens framtid får man runt 5000 träffar. Det är många i kultursverige som siar om hur biblioteken kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Vi pratade med Tyresös egen bibliotekschef – hur tänker hon på hur verksamheten kommer att se ut här framöver?

Susanne Gunnarsson, bibliotekschef.

– En viktig förändring är att vi organisatoriskt har slagit ihop biblioteks- och kulturverksamheten här i Tyresö. Samarbetet var bra tidigare men nu har vi till och med kontor i samma lokaler. Det gör att det är enklare att erbjuda fler aktiviteter i lokalerna än ren biblioteksverksamhet, säger Susanne Gunnarsson, kultur- och bibliotekschef.

Biblioteket en mötesplats för meningsfull fritid

Biblioteket samverkar också med andra aktörer – både inom kommunen, med föreningslivet och med enskilda personer. För Susanne Gunnarsson känns det viktigt att biblioteket ses som en angelägen mötesplats. Här ska man kunna träffas för att göra och uppleva saker tillsammans.

– Ett mål för oss är att erbjuda Tyresöborna en möjlighet till ­meningsfull fritid. Vi har många aktiviteter för olika målgrupper. Tyresö Väntjänst anordnar språkkafé för att på ett lättsamt sätt kunna integrera nyanlända och andra som inte pratar svenska så bra. SeniorNet anordnar seniorsurf för att lära äldre att använda tjänster via dator och mobil. Schackklubben träffas här och lär ut schack, vi har ett stickcafé och flera bokcirklar. Barnverksam­heten är också väl utvecklad sedan länge med aktiviteter för olika ­åldrar.

Utrymme för breddning

Susanne Gunnarsson tycker att vi har en bra biblioteksverksamhet i Tyresö. Uppdraget som ligger till grund är att främja intresset för läsning, litteratur, integration och demokrati.

Den traditionella synen på biblioteksverksamhet är att den utgörs av långa rader med bokhyllor med stora boksamlingar. Susanne Gunnarsson tänker att verksamheten inte ska behöva välja åt vilket håll man ska gå utan att det istället ska finnas utrymme att bredda verksamheten. Hon tycker också att det är viktigt med centrumnära lägen – biblioteket ska fortsätta ligga i Tyresö centrum och filialerna i Tyresö Strand och Trollbäcken ska också fortsätta att utvecklas.

Främjar läsning på flera sätt

– Vår roll är att ge förutsättningar för folkbildning och digital delaktighet. Den fysiska boksamlingen kommer säkert att minska men vi kommer att ha ett genomtänkt och medveten bredd i utbudet.

Vi har ett läsfrämjande uppdrag och jag ser inte att digitaliseringen hindrar det – tvärtom gör det möjligheten till läsning ännu mer tillgängligt, säger hon.
Biblioteket arbetar också med uppsökande verksamhet. De vill vara där människor finns. På somrarna dyker pop up-bibliotek upp på olika platser i kommunen, till exempel i Fornuddsparken och vid större evenemang som Tysammansdagen i Granängsringen och Tyresöfestivalen.

Susanne Gunnarsson säger att när hon blir nyfiken på ny läsning laddar hon gärna ner den direkt digitalt som text- eller ljudbok.
– Men när jag ligger i hängmattan vill jag helst ha en traditionell pappersbok, skrattar hon.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 28 maj 2018
Upp