04 maj 2018

Mer centralt läge för Trollbäckens bibliotek

Trollbäckens bibliotek flyttar till ett mer centralt läge vid Kumla allé för att ge plats för fler förskoleplatser. Det kommer att ligga i temporära lokaler fram tills man har beslutat om en permanent lösning.

Det formella beslutet fattades på kommunstyrelsen den 2 maj. Flytten går till nyrenoverade temporära lokaler på Kumla allé 7–9 i väntan på att en mer permanent lösning står klar. Dessa lokaler renoveras och iordningställs för att fungera för biblioteksverksamhet under en övergångsperiod. Det nuvarande biblioteket, i samma byggnad som Kumla förskola, byggs om till förskola för att lösa bristen på förskoleplatser i Trollbäcken.

Biblioteket på Vendelsövägen stänger den 16 juni och öppnar på Kumla allé i oktober 2018. För att underlätta för låntagare kommer flyttlån med förlängd lånetid erbjudas och bibliotekets mobila verksamhet (pop up-bibliotek) kommer att fokusera på Trollbäcken under sommaren.

Det har sedan länge förts en dialog om att bygga ut lokaler vid Alléplan för att biblioteket ska få ett mer centralt läge och på så sätt underlätta arbetet med att nå nya målgrupper och skapa nya lättillgängliga mötesplatser.

- Eftersom inga beslut ännu är fattade angående den permanenta lösningen är det omöjligt att säga exakt var eller när det nya biblioteket står färdigt. Området ingår i det nya programmet för Trollbäckens centrumstråk som förhoppningsvis kommer att antas innan sommaren, och därefter ska området detaljplaneras. Men tanken är att den permanenta lösningen ska vara vid Alléplan, och det finns ett par möjliga lägen, säger utvecklingsförvaltningens chef Irene Hededal.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Upp