27 juni 2024

Barn och unga rekryteras in i kriminalitet

Sommaren innebär minskad social kontroll och sociala sammanhang för barn och unga och det ökar risken för att de rekryteras till att begå grova brott åt kriminella gäng. Problemet är inte begränsat till vissa områden, utan unga tjejer och killar från hela Sverige löper risk att utnyttjas. Här finns tips på vad du som vuxen kan vara uppmärksam på och vad du kan göra.

Kriminella gäng utnyttjar barn för sina syften, vilket är ett brott. Vi behöver hjälpas åt och vara uppmärksamma på barnens vardag för att värna om deras säkerhet och motverka kriminell rekrytering. Vuxna behöver vara närvarande i barnens liv både hemma, i skolan och på fritiden, och skapa en miljö där de kan känna sig trygga.

Barn kan övertalas till att utföra uppdrag genom hot, men det är också vanligt att de lockas med mutor. Det är viktigt att vara uppmärksam på förändringar i barnens beteende och livsstil. Om ditt barn kommer hem med märkeskläder eller dyra prylar som de inte har ekonomiska förutsättningar att köpa själva, kan det vara en varningsflagga. Fler exempel skulle kunna vara om barnen plötsligt har tillgång till mycket godis och läsk eller berättar att de ofta blir bjudna på restaurang.

Varningstecken – var uppmärksam på om barnet:

Som vuxna är det viktigt att vi intresserar oss och vågar fråga.

Till dig som är orolig

Du är inte ensam om din oro. Prata med andra vuxna i din närhet och var öppen för att ta emot stöd och hjälp. Som förälder är du nästan alltid en av de viktigaste personerna i barnets liv. Så är det även om barnet eller tonåringen inte svarar på tilltal eller om ni bråkar om det mesta. Visa att du finns där, vad som än händer. Fortsätt att ställa frågor och lyssna, och säg som det är.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom är utsatt, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp genom att ringa tel 08-578 291 00. tyreso.se/stodforfamiljen

Du kan också göra en orosanmälan via webben. Du kan vara anonym. tyreso.se/orosanmalan

Är du orolig av andra skäl finns mer stöd att få Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd och stödsamtal
Det kan vara svårt att veta hur man ska agera som förälder, ibland behövs en
utomstående samtalspartner som hjälper till att sortera i situationen.

Resursenheten på Tyresö kommun erbjuder upp till fem träffar, där du som förälder kan få komma och prata om situationer som har uppstått i vardagen och tillsammans resonera kring olika strategier.

Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte. tyreso.se/stodforfamiljer Länk till annan webbplats.

Är läget akut, kontakta alltid 112.

Vill du eller någon du känner lämna en kriminell livsstil och/eller ett kriminellt gäng?

Tyresö kommun kan hjälpa dig att få det stöd och skydd som du eller ditt barn behöver utifrån din situation. Du kan även kontakta oss bara för att få råd och då vara helt anonym. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn i kontakten med oss.
tyreso.se/avhoppare Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 27 juni 2024