05 juni 2024

Baltops 24 – militärövning 5–20 juni i Stockholms skärgård

Längs med Stockholms skärgård kommer svenska och utländska amfibieförband öva sin förmåga att verka mellan hav och land. Syftet med övningen är att Försvarsmakten tillsammans med Nato tar ansvar för säkerheten i Östersjön och övar på att genomföra integrerade marina operationer.

Svenska och utländska fartyg och flyg i Östersjön. Arkivbild från Baltops 22. Foto: US Navy

Svenska och utländska fartyg och flyg i Östersjön. Arkivbild från Baltops 22. Foto: US Navy

Årets upplaga av övningen Baltic Operations (Baltops 24) äger rum i Stockholms skärgård, Östersjön, Gotska sjön, Rigabukten och Bottenhavet samt på markområden i Sverige, Polen, Tyskland och Litauen mellan den 5 och 20 juni. Den återkommande övningen Baltic Operations (Baltops 24) blir den första av sitt slag med Sverige som Natoallierad.

Ska du ut på semester i skärgården kan du komma att möta soldater, sjömän samt stridsbåtar och tunga lastbilar. Försvarsmakten vill uppmärksamma dig som vistas i skärgården under övningsperioden att inte beträda avlysta skjutfält.

Till sjöss kommer örlogsfartyg att verka från flertalet nationer med uppgift att öva gemensam sjömålsstrid och minröjningsinsatser. Vill du veta mer om hur du agerar till sjöss när du möter något av Försvarsmaktens fartyg kan du läsa mer här:

För båtfolk – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats.)

Annan verksamhet under övningen kan innebära ökad fordonstrafik, andra nationers fartyg till sjöss och nära kusten. Detta kan orsaka svall och buller både från fartyg men även från flyg och helikoptrar där vissa moment kan innebära lågflygning.

Mer information om Baltops 24 hittar du här:

Baltops 24 Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 7 juni 2024