Använd vattnet hållbart

När det är varmt och torrt ökar vattenförbrukningen och det riskerar att bli ett ansträngt läge för dricksvattenproduktionen. Se hur du kan använda vattnet hållbart

vattenkanna och krusbärsbuske

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/boende--miljo/vatten-och-avlopp/hallbar-vattenanvandning.html