Så tar du hand om ditt trädgårdsavall

Har du inte möjlighet att ta hand om ditt trädgårdsavfall på annat sätt, till exempel kompostering, kan du elda vecka 15 och 16.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/tradgardsavfall.html