19 februari 2024

Tyresö kommun bjöd in för att tala om trygghet för unga

Torsdagen den 15 februari bjöds invånare i Tyresö in till ett öppet informationsmöte. Med en ökande oro för den senaste tidens våldsutveckling och dess påverkan på ungdomar och samhället i stort, erbjöd det öppna mötet en plattform för att diskutera hur man kan stödja ungdomarna och skapa en trygg miljö.

Bild på presentation i datorn under mötet För våra unga i Tyresö

Enligt en lägesbild som presenterades under mötet mår de flesta ungdomarna i Tyresö bra och är inte involverade i kriminalitet eller droganvändning. MiniMaria, en verksamhet som arbetar med unga och alkohol och drogrelaterade frågor, delade insikter om vad vårdnadshavare bör vara uppmärksamma på. Fältverksamheten uppmuntrade även vuxna att vara närvarande och engagerade i ungdomars liv utanför hemmet.

Representanter från socialtjänsten och polisen delade information om vad som händer vid anmälningar eller ansökningar till socialtjänsten samt hur polisen ser på den aktuella situationen bland ungdomar i Tyresö. Vidare diskuterades frågor som vad man kan göra om man misstänker att ens ungdom är på en fest där alkohol eller droger är närvarande och vart man kan vända sig med sina farhågor.

Fältassistenterna visade upp vanliga tillbehör och tecken på droganvändning. Om du upptäcker något av följande kan det betyda att ditt barn använder droger.

Fältassistenterna visade upp vanliga tillbehör och tecken på droganvändning.

Under kvällen fick deltagarna även möjlighet att mingla med representanter från olika verksamheter såsom MiniMaria, fältverksamheten, Polisen, grundskolan och fritidsgårdarna. Dessutom bjöds det på underhållning i form av dansuppvisning från Tyresö kulturskola.

Initiativtagarna till informationsmötet Johanna Kankaanpää, enhetschef för barn och unga på socialtjänsten och Linda Mattson pedagogisk verksamhetschef barn- och elevhälsa var väldigt glada över uppslutningen och kvällen som helhet.

- Det var ett viktigt och bra möte, kul att se så många engagerade vuxna i Tyresö. Det här måste vi ta tillvara på, vi kommer absolut att göra det igen, sa Linda Mattsson.

Genom att sammanföra olika aktörer och erbjuda en öppen plattform för diskussion och samarbete med Tyresöborna vill Tyresö kommun visa att gemenskap och engagemang kan bidra till en positiv förändring. Gemensamt för alla deltagare igår var en önskan om att skapa en tryggare och än mer stöttande miljö för ungdomarna och deras vårdnadshavare i samhället.

Tack alla som kom!

 

På sidan stöd för unga hittar du information om olika stöd som Tyresö kommun erbjuder.
Stöd för unga Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 21 februari 2024