29 januari 2024

Oro för risk för krig

Vi har samlat tips och länkar för dig som känner oro för krig. Här kan du även läsa om vad som är viktigt att tänka på i händelse av kris, svåra störningar och krig.

Hotet mot Sverige har inte förändrats utan det är fortsatt ett osäkert omvärldsläge som Sverige måste förhålla sig till. Alla invånare i Sverige behöver ha ökad förståelse och kunskap och fundera över vad de kan göra, och vilket ansvar de har, för att samhället ska fungera vid kriser, svåra störningar och krig. Det är viktigt att ha ett robust samhälle som är en del av ett starkt totalförsvar.

Folk- och försvarskonferensen som genomfördes 7-9 januari hade fokus på säkerhetsläget och pågående åtgärder och behov. Flera anföranden hölls med starka budskap om vikten av allmänhetens förberedelser för krig i Sverige. Försvarsmakten vill framförallt öka medvetenheten hos allmänheten om vad en kris eller krig innebär och vad vi ska göra för att klara oss så bra som möjligt.

God beredskap hemma

Vid en kris kommer kommunen att lägga sina resurser på att ta hand om de som behöver mest stöd, till exempel äldre och sjuka, därför är det viktigt att du är förberedd för att klara dig själv. Markus Poletti, ansvarig för kommunens beredskap, vill uppmuntra alla hushåll att ha en god hemberedskap.
– Målet är att hushållen ska klara sig en vecka med bland annat mat, vatten och värme. Om det känns svårt att veta vad som behövs finns mycket stöd och tips för privatpersoner på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), säger Markus Poletti.

Håll dig informerad och var källkritisk

Det är viktigt att du håller dig informerad om läget. Samtidigt är det viktigt att du är källkritisk och inte sprider obekräftad information eller rykten. På så sätt kan du bidra till att minska oro och onödiga spekulationer. Att vara källkritisk är att ta ansvar.

Stöd för dig som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. På Krisinformations webbplats kan du läsa mer om var du kan vända dig för att få stöd.
Stöd för dig som känner oro, till Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.

Har du barn som känner sig oroliga

Som vuxen är det viktigt att veta att barn och unga främst tar del av nyheter på sociala medier och via kompisar. Försvarsmakten tillsammans med organisationen BRIS (Barnens rätt i samhället) har tagit fram en lista på handfasta råd till föräldrar, skolpersonal och andra vuxna som ska kunna prata med barn om deras oro för omvärldsläget:

  • Var påläst, så att du kan sätta informationen i ett sammanhang och svara med korrekt och aktuell information.
  • Lämna inte barnet ensamt med nyhetsflödet, titta tillsammans. Du finns där för att dels nyansera, dels svara på frågor.
  • Du måste inte veta allt. Det är omöjligt att ha koll på allt och det är okej att säga att du inte vet. Men säg då också att du kan ta reda på det så att barnet slipper spekulera.
  • Ta oron på allvar. Tänk på att barn kan göra egna kopplingar som förstärker oron. Utgå inte från att barn är oroliga eller oroar sig för samma sak som du som vuxen kanske gör. Ta därför signaler på oro på allvar.
  • Prata om att allt inte är sant. Om barnet är ute på sociala medier kan en diskussion om källkritik vara bra att ha utifrån barnets nivå.

Visa gärna ditt barn webbsidan Lilla krisinfo

Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga som är en del av Krisinformation.se och MSB. Deras jobb är att berätta för alla i Sverige, även barn och unga, när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. Det kan till exempel vara en översvämning, ett stort strömavbrott, ett krig, en sjukdom som smittar många eller något annat. Men mest skriver de om hur du kan vara förberedd på allt möjligt som kan hända. Och om hur samhället funkar när något händer.

Läs mer på Lilla krisinfo Länk till annan webbplats.

Råd och hjälp för unga i Tyresö

Ta del av information från ansvariga myndigheter

Vi har samlat länkar där du kan hitta mer information om säkerhetsläget och hur du kan förbereda dig.

Försvarsmaktens webbplats

Ökad medvetenhet och kunskap – om kriget kommer Länk till annan webbplats.

Säkerhetsläget i närområdet Länk till annan webbplats.

MSB: webbplats

Hur fungerar totalförsvarsplikten Länk till annan webbplats.

Förbered dig för kris Länk till annan webbplats.

Totalförsvaret – bra att veta om det blir krig i Sverige (lättläst faktablad i pdf) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholm

Så kan du stärka din beredskap Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se
Här hittar du information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 29 januari 2024