25 januari 2024

Arbetet med nya ishallen fortsätter

Av säkerhetsskäl stoppades invändiga arbeten med den nya ishallen i november 2022. Nu kan upphandlade arbeten återupptas efter att en mycket grundlig utredning genomförts.

Genomförda kontroller hösten 2022 visade att balkar i golvkonstruktionen inte var korrekt utförda. Bygget stoppades därför av säkerhetsskäl. Under tiden bygget varit pausat har en mycket grundlig utredning genomförts för att undersöka, testa och utvärdera lämpliga metoder för att åtgärda felen.

Arbeten är nu startade för att slutföra takkonstruktionen. När taket blivit tätat och byggnaden uppvärmd, ska felen i golvkonstruktionen åtgärdas med de metoder som med lyckade resultat har prövats i utredningen.

Så snart felen är åtgärdade kommer planerade arbeten kunna återupptas. Den uppdaterade tidplanen för bygget är ännu inte fastställd, men kommer att presenteras inom tre månader.

I den gamla ishallen gör vi de åtgärder som krävs för att kunna bedriva verksamhet fram till öppnandet av den nya ishallen.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 25 januari 2024