11 januari 2024

Föreningar välkomnas till information om IOP

Har din förening verksamhet eller idéer som syftar till att lösa en samhällsutmaning, och ser möjligheter att bilda partnerskap med Tyresö kommun? Välkommen på informationsträff om idéburet offentligt partnerskap.

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett sätt för offentlig sektor och organisationer att arbeta tillsammans med samhällsutmaningar som ingen av dem kan lösa på egen hand. Det kan exempelvis vara insatser för att ge stöd till utsatta grupper, bryta utanförskap, främja psykisk hälsa eller något annat.

Vill ni veta mer om IOP? Kom på informationsträff med kommunens samordnare.

Tid: Tisdag den 13 februari kl 18.00-19.30

Plats: Kulturcentrum Kvarnhjulet hus B, sal Uddbyfallen, Pluggvägen 6 B.

Anmäl er till riisa.lofstrom@tyreso.se senast den 8 februari

Genom ett IOP kan kommunen och idéburna organisationer tillsammans utforma initiativ som är skräddarsydda för de utmaningar och möjligheter som finns. Båda parterna är likvärdiga i samarbetet, det finns alltså inte en beställare och en utförare.

Startpunkten för ett IOP är en dialog mellan Tyresö kommun och den idéburna organisationen om den samhällsutmaning och de mål man vill samarbeta kring. Flera intresserade organisationer får delta i denna dialog.

Det som kännetecknar ett IOP med Tyresö kommun är att:

  • partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen.
  • det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.
  • båda parter bidrar med resurser i form av till exempel tid, pengar eller lokaler.
  • föreningsbidrag eller upphandling inte är en lämplig form för samarbetet.
Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 11 januari 2024