Detaljplan och gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antagen

Kommunfullmäktige har den 19 december 2023 beslutat om antagande. Du som tidigare framfört skriftliga synpunkter, har möjlighet att överklaga beslutet till och med 12 januari 2024.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/stadsutveckling/arkiv/nyheter/nyheter/2023-12-22-detaljplan-och-gatukostnadsutredning-for-fasanvagen-etapp-13-antagen.html