15 december 2023

Besök från Ukraina fortsättning på partnerskap

Sista veckan i november fick Tyresö besök av representanter från Bilohorodka, Tyresös partnerkommun i Ukraina. Programmet bestod av besök i flera av kommunens verksamheter, kunskapsöverföring och samtal kring fortsatta samarbetsformer.

Besök på Petterboda

Besökare från Ukraina tillsammans med politiker och medarbetare på Petterboda kretsloppscentral.

Besökare från Ukraina var Anton Ovsiienko, borgmästare i Bilohorodka, vice borgmästare Pavlo Rehan samt Yuliia Bandura, representant från en ukrainsk organisation som bland annat arbetar med att forma partnerskap mellan Ukraina och EU.

Från Tyresös håll var den politiska beredningsgruppen för partnerskapet, med representanter från alla partier som sitter i kommunfullmäktige, aktiva i besöket, liksom medarbetare från olika delar av kommunens verksamheter.

Delegationen besökte bland annat kretsloppscentralen Petterboda, Ringens förskola, Tyresö gymnasium och vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan. Man hann också med fördjupade dialoger kring hur stadsplanering och socialtjänst fungerar i våra respektive länder och kommuner, samt erfarenhetsutbyte kring digitalisering, säkerhetsarbete och krishantering.

– Det var en fantastisk möjlighet för Tyresö kommun att välkomna representanter från Bilohorodka under dessa dagar av intensivt informationsutbyte och kunskapsdelning. Detta samarbete stärker våra band och öppnar dörrar för ömsesidig förståelse. Att kunna dela erfarenheter och insikter är inte bara berikande för Tyresö, utan det bidrar också till en gemenskap där vi tillsammans arbetar för en bättre framtid säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Besöket avslutades med en ömsesidig önskan om ett fortsatt partnerskap. Efter tre dagar tillsammans i Tyresö och med möjlighet att mer förstå varandras verksamheter, finns det ett antal områden som i nuläget är extra intressanta att fördjupa. Avfallshantering, säkerhetsfrågor, utbildning både för barn och unga, samt kompetensutveckling för anställda är områden som kan bli aktuella. Dessutom finns en ambition att genomföra ett besök i Tyresö för en grupp ukrainska barn även nästa sommar.

– Stödet till Ukraina är oerhört viktigt och vi behöver alla vara med och bidra. Ukrainas kamp för frihet är vår kamp. Att även vi i Tyresö kan bidra med kunskap och kompetens både nu när kriget pågår och sedan när Ukraina ska återuppbyggas är en självklarhet – ett tydligt exempel som gör mig stolt och glad är att Tyresö här tagit emot och tar mot barn och ungdomar från Ukraina för att de ska få komma bort från krigets vardag säger Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 15 december 2023