IOP – partnerskap för att lösa samhällsutmaningar

Tyresö kommun välkomnar idéburna organisationer att ta initiativ till samarbete.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/uppleva--gora/forening/ideburet-offentligt-partnerskap.html