18 augusti 2023

Angående den höjda terrorhotnivån

Säkerhetspolisen meddelade torsdagen den 17 augusti att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Höjningen baseras på en samlad bild av säkerhetsläget över tid. Tyresö kommuns verksamheter är öppna som vanligt och kommunen följer utvecklingen.

Säkerhetspolisen uppmanar allmänheten att leva som vanligt. Det är viktigt att vara medveten om det säkerhetsläge som råder, hålla sig informerad och vara vaksam på avvikande beteenden.

Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan baseras på en samlad bild över lång tid. Höjningen ska fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa. Tyresö kommun följer utvecklingen noga och arbetar tillsammans med regionala aktörer och ansvariga myndigheter för att skapa säkerhet och trygghet i samhället.

Var källkritisk

Det är viktig att vara källkritisk och inte sprida obekräftad information eller rykten. På så sätt kan du bidra till att minska oro och onödiga spekulationer. Att vara källkritisk är att ta ansvar.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter

Stöd för dig som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Stöd för dig som känner oro, Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till barn och unga

Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 22 februari 2024