19 januari 2023

Höga flöden i sjöar och vattendrag

Den senaste tidens snösmältning och regn har lett till att det just nu är höga vattenflöden i Tyresån. Vattennivåerna i sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön är också höga.

Enligt de senaste prognoserna från SMHI så förväntas dock inte flödena öka så mycket mer och de förväntas istället börja avta under helgen 21-22 januari. Det kommer också att leda till att nivåerna i sjöarna långsamt sjunker. Kommunens dammluckor vid Nyfors står sedan en tid tillbaka fullt öppna och högsta möjliga tappning sker därmed från Tyresö-Flaten.

Sidan publicerad av: Daniel Axelsson
Senast uppdaterad: 19 januari 2023