20 oktober 2022

Varje kilowattimme räknas

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Här är tre anledningar:

  • Vi dämpar elkostnaderna. För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.
  • Vi minskar risken för elbrist i vinter. När vi använder mindre el avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.
  • Vi visar solidaritet. Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.
varje kwh räknas kampanjbild

Hur kan du bidra?

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra för att påverka situationen. Rekommendationerna är enkla, men effektiva:

  • Använd el vid rätt tid på dygnet.
  • Sänk värmen inomhus.
  • Använd mindre varmvatten.
  • Stäng av apparater och släck lamporna.
  • Behåll värmen i ditt hus.
  • Tänk efter vad du använder el till.

Läs mer på energimyndigheten.se/varjekwhraknas Länk till annan webbplats.

Råd och stöd för att minska din energiförbrukning

Energirådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfri och opartisk rådgivning via telefon, e-post eller digitalt möte. Mycket information finns också på Energirådgivningens webbplats.

Mer information och kontaktuppgifter till energirådgivningen

Låna en energimätare

Vill du se hur mycket dina elapparater drar, låna en energimätare på biblioteket i Tyresö centrum, Strand eller Trollbäcken. Du lånar mätaren med ditt vanliga bibliotekskort, har du inget skaffar du det hos biblioteket.

Få koll på ekonomin

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge kostnadsfri ekonomisk rådgivning till dig som känner oro över vardagens utgifter.

Mer information och kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivarna

Vad gör Tyresö kommun för att spara energi?

Förbrukningen av el, värme och vatten i kommunens fastigheter har sänkts med en procent varje år sedan 2015 genom driftoptimering, vilket är ett mål även framöver. Ventilation och värmesystem tidstyrs efter verksamheten i fastigheten. Belysning byts kontinuerligt ut till mer energisnåla alternativ och investeringar görs i ny teknik och renovering, vilket på längre sikt ger lägre förbrukning och energieffektivisering.

– Energieffektivisering är något vi arbetar med löpande och nu är det självklart extra viktigt i samband med de utmaningar vi står inför. Vi har fått ett uppdrag från kommunstyrelsen att utreda vilka ytterligare åtgärder vi kan göra för att minska vår energiförbrukning. Kvaliteten i våra verksamheter ska bibehållas, liksom trygghet och trafiksäkerhet, säger Cynthia Runefjärd, kommundirektör i Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022