20 maj 2022

Tyresö en av Sveriges miljöbästa kommuner

När Aktuell hållbarhet i dagarna utsåg Sveriges miljöbästa kommuner hamnade Tyresö på en tionde plats. Det är en rejäl klättring sedan 2019, då vi låg på plats 155.

­– ­­Årets placering är en bekräftelse på att målmedvetet arbete ger resultat. Steg för steg har vi klättrat och nu är vi för första gången med på topp tio! säger hållbarhetsutskottet ordförande Maries Åkesdotter. Vi fortsätter arbeta för mer ekologisk mat i skolan, mer solenergi för minskade klimatutsläpp och säkrare skolvägar så att barnen kan gå och cykla till skolan.

Flera satsningar för klimatet

Tyresö kommun har under det senaste året gjort flera satsningar för att jobba mot målet om att bli en klimatneutral kommun. Kommunen har en färsk klimatplan med två delmål:

  1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
  2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

I klimatplanen, som sträcker sig fram till 2030, redovisas vilka olika åtgärder kommunen ska genomföra för att nå klimatmålen. Planen presenteras i ett lättillgängligt digitalt verktyg, för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av, eftersom klimatmålens uppfyllelse kräver att alla arbetar tillsammans. I verktyget följs också upp hur utsläppsutvecklingen går.

­– I Tyresö har vi även analyserat våra kommunala verksamheters klimatavtryck orsakade av alla konsumtionsbaserade utsläpp, berättar Felix Ockborn, miljöstrateg på Tyresö kommun. Denna analys kan verksamheterna använda i sitt målarbete, för att kunna minska sina utsläpp.

Läs mer om Tyresös energi- och klimatarbete

Om kommunrankningen

Rankningen baseras på Aktuell hållbarhets kommunenkät samt på aktuell data från tio andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. I år ingår också nyckeltal om klimatdata.

Se Tyresö kommuns resultat i rankningen av Sveriges miljöbästa kommun Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 30 maj 2022