Vad tycker du om området Wättingeströmmen i Nyfors? Något du saknar eller skulle önska dig där? I samband med att dammkonstruktionerna i Nyfors ska ersättas med naturlikande stentrösklar ser vi nu över ytterligare
förbättringsåtgärder för området.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.tyreso.se/stadsutveckling/arkiv/nyheter/nyheter/2022-01-13-tyck-om-wattingestrommen-i-nyfors.html