20 december 2021

Tyresö har skrivit under deklaration om demokrati

Sveriges demokrati fyller 100 år och Tyresö kommun vill bidra till att demokratin står sig stark nu och även i framtiden. Därför har Tyresö kommun skrivit under en deklaration om demokrati och har under året arbetat extra med att öka demokratin genom olika insatser och aktiviteter.

Anita Mattsson (S) skriver under deklaration om demokrati

Anita Mattsson (S) skriver under deklaration om demokrati.

Bakom satsningen på ökad demokrati står Regeringskansliets kommitté Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati. Kommittén har under 2021 samlat och engagerat myndigheter, kommuner, regioner och andra organisationer som vill delta i att stärka och utveckla demokratin i Sverige. Tyresö kommun som under 2021 arbetat extra för att stärka demokratin både internt och externt, har nu även skrivit under kommitténs deklaration om demokrati.

– Vår demokrati ska aldrig tas för givet. Den kräver att vi medborgare engagerar oss och tar ansvar i de demokratiska processerna. Tyresö kommun ska självklart vara en god kraft som är med och främjar deltagande i vår demokrati, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tyresö kommuns interna insatser för att främja demokrati:

 • Arbete med delaktighet, inflytande och demokratiska värderingar inom skola, gymnasieskola och förskola.
 • Tyresö kommun har arbetat och kommer under 2020 och 2021 att arbeta med ett förändrat arbetssättet med måldelning och verksamhetsstyrning. Varje enhet är expert inom sitt område arbetar med att utforma mål som bidrar till målen ovanför. Hela organisationen arbetar mot en gemensam målbild. Måluppfyllelsen kan förbättras genom ett ständigt utvecklande arbetssätt. Med detta arbetssätt och kulturförändring arbetar Tyresö kommun aktivt med att skapa motivation, delaktighet och engagemang hos alla medarbetare i kommunen.
 • Tyresö kommun utvecklar arbetet med att barnets bästa beaktas i alla beslut. Barn tillfrågas direkt om synpunkter innan beslut. I arbetet med kommunens nämndplan som innehåller mål och budget för respektive nämnd kommer barn inom barn- och utbildningsnämndens ansvarområde att tillfrågas om synpunkter.
 • Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns ett särskilt mål om att utveckla forum för dialog med medborgarna och få in synpunkter om förvaltningens verksamheter. Former för detta arbete kommer att utvecklas tillsammans med medarbetarna.

Tyresö kommuns externa aktiviteter för att främja demokrati:

 • Affischutställning ”Ja, må den leva” Demokratin 100 år 13–26 september
 • Demokratidagen 15 september (tillsammans med ABF Södertörn):
 • Författarbesök Patrik Lundberg
 • Politikersamtal – på barnkonventionsdagen den 20 november.
 • Bokbord med ”demokratiböcker”
 • Rösträtten 100 år. Föreläsning med Anders Johnson tisdag 21 september
 • Författarbesök Ulrika Knutson tisdag 19 oktober (samarbete med ABF Södertörn) Den besvärliga Elin Wägner
 • Fler evenemang som framförallt belyser kvinnor i historien och i nutid som har påverkat omvärlden och indirekt/direkt verkat för det demokratiska samhälle vi har i Sverige i dag
 • Pieces of me... Målningar av Saadia Hussain. Vernissage lördag 11 september 12.00–15.00. Lunchvisning med konstnären onsdag 22 september kl 12.00.
 • Författarsamtal med Anna-Charlotta Gunnarsson tisdag 5 oktober (i samarbete med ABF Södertörn)
 • Föredrag: Ett eget rum – konstnärsrollen under det sena 1800-talet onsdag 10 november (i samarbete med Tyresö konstförening)
 • Föredrag: Dags att skriva om vår fotohistoria! torsdag 11 november (i samarbete med ABF Södertörn.)
 • Teaterföreställning: "Som ett jävla solsken" fredag 19 november (i samarbete med ABF Södertörn)
 • Teater för barn: Jag är! En historisk roadtrip om kvinnor som förändrat världen lördag 20 november
 • Violet Green. "A tribute to women pioneers in blues and rock´n roll" lördag 20 november kl 19.00
 • Duo Anne Kalmering & Miriam Oldenburg tisdag 7 december
Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 21 december 2021