26 februari 2021

Samverkan inom trygghet ger resultat

Nyligen släpptes rapporten Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2020, en nationell jämförelse som visar på hur kommuner i landet ligger till vad gäller personskador, bränder, brott och känslan av oro och otrygghet bland invånare. Tyresö kommun har gått från förra mätningens 105:e plats till årets 85:e placering.

Pusselbitar som symboliserar samverkan

Även i år stärker Tyresö kommun sitt resultat i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) och MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) öppna jämförelser om trygghet och säkerhet. De områden som kartläggs i rapporten är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet. Enligt MSB är uppgifterna inte påverkade av möjliga effekter av covid-19-pandemin, då statistiken är främst baserat på uppgifter fram till och med 2019.

Det som stack ut i rapporten för Tyresö kommun jämfört med tidigare år, är minskningen av antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott samt brott om skadegörelse. Det har även skett en liten minskning av antal bränder i byggnader i Tyresö.

Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020 (Sveriges Kommuner och Regioner) Länk till annan webbplats.

Porträttbild på Isa Strandberg

Isa Strandberg

Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg i kommunen, tror att resultaten delvis kan bero på ökad samverkan inom kommunen under de senaste åren. Det har länge pågått ett stort brottsförebyggande arbete och de senaste åren har arbetet intensifierats ytterligare med särskilt fokus på samverkan från olika instanser i samhället och tidiga insatser för unga. Tyresö har som grundprincip att alla ska känna sig trygga i kommunen, dygnet runt.

Det krävs många pusselbitar i samverkan för att öka tryggheten i kommunen. Allt från tätare samarbete mellan skolor, socialtjänst och fritidsgårdar till samarbete med polis och fastighetsbolag. Vi behöver jobba ihop och samverka med varandra. Det är så vi arbetar för ett tryggare Tyresö, säger Isa Strandberg.

Det förebyggande arbetet

Det pågår ett konstant förebyggande arbete i ordinarie verksamhet för att öka tryggheten i kommunen. Som ett led i detta har Tyresö kommun, även för att komma närmare ungdomar, inlett ett unikt samarbete med föreningslivet. Föreningarna Hanviken SK, Bollmora Inter och Tyresö Handboll turas om att närvara utomhus på fredag- och lördagskvällar mellan 20–02.00 för att skapa en trygg vuxennärvaro utomhus i Trollbäcken, Bollmora och i Strand-området. Föreningen rapporterar sedan om kvällen/natten till kommunen så att vidare samverkan kan ske vid behov. Finns det exempelvis mörka partier i området, har det förekommit narkotika, hur går snacket bland ungdomarna, är exempel på frågor som återkopplas till kommunen och som gör att kommunen kan genomföra särskilda åtgärder för ökad trygghet.

Tyresö kommun har även utvecklat ett etablerat samarbete med Tyresö Bostäder och kommunens anlitade väktare, som med sina två väktarbilar verkar trygghetsskapande på kvällar och nätter förutom de ronderingar som genomförs. Det har bidragit till tätare samverkan med fritidsgårdar, fältassistenter och säkerhet ute i fält.

En av de större satsningarna under det senaste året är också Tryggare Granängsringen där kommunen tillsammans med Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och de boende gemensamt tar ansvar för att öka tryggheten i Granängsringen. Det är ett område där det under en längre period har förekommit en del narkotika och andra incidenter som skapar otrygghet. Genom riktade insatser som till exempel trygghetsvärdar, arbetsmarknadsprogram, Fritidsbanken och generella fysiska upprustningar i området har det redan nu skett en stor förbättring. Målet med satsningen är att Granängsringen ska bli tryggt och ett nav för aktiviteter och evenemang.

Läs mer om satsningen Tryggare Granängsringen

I överlag lugnt i Tyresö

Senaste året har varit relativt lugnt i Tyresö. Det har varit färre människor i omlopp och minskade anmälda brott som kan kopplas till detta, som till exempel skadegörelse. Dessutom har fler aktörer, som exempelvis fritidsgårdspersonal, kunnat jobba mer uppsökande i kommunen då inomhusaktiviteter begränsats, vilket alltid är positivt för en tryggare utemiljö. Det förekommer även färre antal inbrott jämfört med föregående år, vilket skulle kunna kopplas till att fler medborgare jobbar hemifrån, reser iväg mindre så det blir färre tillfällen för tjuven att reka och begå själva brotten, säger Isa Strandberg.

Inför 2021 kommer kommunen att fortsätta att utveckla och förbättra samverkan och även jobba fortsättningsvis med alternativa lösningar på fysiska träffar, som till exempel digitala fritidsgårdar via chattprogrammet Discord.

Läs mer om de många förebyggande åtgärderna i Tyresö kommun

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 26 februari 2021