18 januari 2021

Tyresö kommun antaget till Glokala Sverige

Tyresö kommun har gått med i Glokala Sverige och stärker därmed vårt arbete med hållbarhet. Glokala Sverige är Svenska FN-förbundets och Sveriges kommuner och regioners (SKRs) plattform för samverkan och nätverk mellan kommuner kring Agenda 2030.

De 17 globala målen i Agenda2030

Agenda 2030, som är FNs gemensamma färdplan för en hållbar utveckling, har 17 globala mål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen. I Tyresö har vi integrerat Agenda 2030 i kommunplanens mål och styrprocess vilket gör att hållbarhetsarbetet är en del av alla verksamheters dagliga arbete. Även Tyresö kommuns vision är i samklang med det som eftersträvas i Agenda 2030:
I Tyresö finns det hållbara livet, nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla – här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma!

Genom att gå med i Glokala Sverige får Tyresö kommun fler verktyg för att stärka vårt arbete med Agenda 2030. Bland annat tar vi fram en ny klimatplan för hur vi ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser från Tyresö, där omställningen till fossilfria transporter är en stora utmaning. Även kommunens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och ställas om till cirkulär, vilket innebär att vi förändrar vårt sätt att konsumera och återvinna. Bland annat kommer Tyresö kommun att öka återbruk av produkter och återvinning av värdefulla resurser. Ett viktigt fokus i kommunens Agenda 2030 arbete är att öka delaktigheten så att alla verksamheter och medarbetare är med för att uppnå målen i Agenda 2030.

Marie Åkesdotter (MP)

Marie Åkesdotter (MP)

- Nu tar Tyresö ytterligare viktiga steg för att göra verkstad av hållbarhetsfrågorna. Samarbetet med andra kommuner och regioner i Glokala Sverige ska givetvis inte stanna inom kommunförvaltningen. Att utbilda tjänstepersoner och politiker är ett första steg för att engagera alla de som bor och verkar i Tyresö i hållbarhetsarbetet. Vi gör det bäst tillsammans!, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i Tyresö kommuns hållbarhetsutskott.

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 18 januari 2021