13 januari 2021

Vaccination mot covid-19 i Tyresö

Det är Region Stockholm som ansvarar för att vaccinera de som bor i Stockholms län. Vem som erbjuds vaccin, och när, styrs av nationella prioriteringar. För den breda allmänheten går det inte att boka tid för vaccinering ännu. På 1177.se finns aktuell information om vaccination mot covid-19.

Aktuell information om vaccination på 1177.selänk till annan webbplats 

Prioriterade grupper

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Det är följande personer:

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst med omsorgsinsatser.
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boenden för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst med omsorgsinsatser.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination:

  • Du som är 70 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSSlänk till annan webbplats eller har personlig assistanslänk till annan webbplats.
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccination.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Gratis och frivilligt

Vaccinet kommer att vara gratis. Det går inte att betala för vaccinet för att få en tidigare tid för vaccinering. Du kommer att få information från Region Stockholm när du erbjuds vaccination, och du får då även information om hur det kommer att gå till.

Att vaccinera sig är frivilligt. För de vacciner som är godkända nu, krävs två vaccinationer med några veckors mellanrum för att ge fullgott skydd.

Nuläge i Tyresö 13 januari

Vård- och omsorgsboenden

Samtliga boende på Tyresös fem vård- och omsorgsboenden, som tackat ja till vaccinering, har nu blivit vaccinerade med den första vaccindosen. Vaccineringarna utförs av vård- och omsorgsboendenas sjuksköterskor på uppdrag av Region Stockholm.

Personal inom vård och omsorg

Inom kort börjar vaccineringen av personal inom vård och omsorg i Tyresö kommun. 1 700 personer har blivit erbjudna vaccin. Berörd personal får information hur det går till, och hur man bokar tider, från sin närmaste chef. Region Stockholm har skrivit ett avtal med vaccinmottagningen Vaccin Direkt, som kommer att genomföra covid-19-vaccinationerna av all personal inom vård och omsorg i Stockholmskommunerna.

Hemtjänst

Personer som har hemtjänst, samt medboende vuxna, kommer att vaccineras av Tyresös vårdcentraler. Regionen prioriterar hemtjänsttagare med omsorgsinsatser. Vaccineringarna kommer att utföras av vårdcentralens personal. Vårdcentralerna kommer att gå ut med information till dig som är hemtjänsttagare.

Kommande faser

I dagsläget finns ännu ingen konkret information om hur vaccinationerna kommer att utföras i kommande faser. Aktuell information om vaccineringarna finns på 1177.se.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Upp