28 oktober 2020

Varning för falska sotare

Just nu blir många Tyresöbor uppringda av personer som säger att de ringer från kommunens servicecenter och att det är sotning på gång och att du ska släppa in sotaren. Det stämmer inte, och du ska inte släppa in dessa ”sotare”.

När det är dags för sotning eller brandskyddskontroll får du alltid en avisering via brev eller kort med datum och tid för sotarens besök. De ringer inte upp hushållen.

Vem ansvarar för sotning?

Tyresö kommun är ansvarig för att sotning och brandskyddskontroller utförs. Sedan flera år tillbaka har kommunen ett avtal med Tyresö sotningsdistrikt som fått i uppdrag av Tyresö kommun att utföra sotning och brandskyddskontroller i Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Upp