Eldningsförbudet upphävt från 31 augusti kl 12

Eldningsförbudet i Stockholms län är upphävt. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 31 augusti 2020.

Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2020-08-31-lansstyrelsen-upphaver-eldningsforbudet-i-stockholms-lan.html