30 juli 2020

Tyresö uppmärksammar Pride

Tyresö kommun uppmärksammar årets digitala Pride-festival genom att flagga med regnbågsflaggan, lysa upp kommunens välkomstskylt och måla om ett övergångsställe i regnbågsfärger.

Övergångsställe i Tyresö centrum målat i regnsbågsfärger.

Ett övergångsställe i Tyresö centrum har målats i regnbågsfärger med anledning av Stockholm Pride.

– Vi tycker det är viktigt att markera allas lika värde, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Tyresö kommuns vision står bland annat ”I Tyresö finns plats för alla”. Detta är en grundläggande värdering i alla kommunens verksamheter, och ligger till grund för beslutet att uppmärksamma Pride.

Den grundläggande värderingen om alla människors lika värde ligger också bakom kommunens arbete med hbtqi-frågor och likabehandling inom olika verksamheter, bland annat inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Förvaltningen har sökt och fått stimulansbidrag för att utveckla det arbetet, och man tar nu fram en intern utbildningsplan för att sprida den goda kompetensen som redan finns inom verksamheterna.

– Det är viktigt att vi markerar genom att uppmärksamma det vi gör den här veckan, men ännu viktigare är såklart vårt långsiktiga likabehandlingsarbete. Alla som bor och jobbar i Tyresö ska bli väl bemötta i kontakten med oss, säger Anita Mattsson.

  • Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.
  • Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.
  • Transperson handlar om könsidentitet, om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Som transperson önskar man inte alls eller delvis inte identifiera sig med det kön som tilldelats vid födseln
  • Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.
  • Intersexperson kan en person kalla sig som har en intersexvariation. Intersexvariationer är medfödda tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat.

Källa: RFSL, riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersepersoners rättigheter.

Sidan publicerad av: Eva Tinnerholm
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Upp