30 juni 2020

För ett tryggare Granängsringen

Stort tack till alla som svarade på enkäten om vad ni helst vill ha i Granängsringen! Vi fick in 173 svar. De fem mest populära alternativen; naturlekplats, utegym, picknickyta, portvärdar och odlingslådor kommer vi att gå vidare med.

Ett Tryggare granängsringen

I slutet av maj gick vi ut med en enkät till boende i Granängsringen om vad man helst ville ha i området. I enkäten fick man rangordna åtta alternativ från det man helst ville ha till det man minst ville ha. Bland alternativen fanns naturlekplats, odlingslådor, portvärdar, padelbana, utegym, öppen scen, hundrastgård och picknickyta. De sociala alternativen vann stort. Helst vill de svarande ha en stor naturlekplats och ett utegym. Att kunna ha fler platser att grilla och umgås på är också populärt.

I enkäten fanns även en fråga om intresse för installation av ett nytt passersystem med porttelefon mot ett hyrestillägg. Mer än 77 procent, det vill säga fler än tre av fyra svarande, uppgav ja på denna fråga. Och i enkätens fritextsvar fick vi förslag på fler satsningar.

Bakom enkäten står satsningen Ett Tryggare Granängsringen (ETG), där flera olika delar av Tyresö kommun, Tyresö Bostäder, Polisen och föreningar tillsammans med boende ska öka tryggheten i området på både kort och lång sikt. Projektgruppen kommer nu att arbeta vidare med dessa svar samt de förslag som kom in.

Boende är med och skapar

En viktig del i satsningen Ett Tryggare Granängsringen är att vi gör det tillsammans. Där du som bor i Granängsringen är med och tycker till och skapar en levande stadsdel att vara stolt över. Så framöver kommer vi arbeta än mer för en god dialog och gott samarbete där vi bland annat kommer bjuda in till öppna träffar och diskussioner.

Läs mer på tyreso.se/etg

Läs mer om satsningen Ett tryggare Granängsringen och vad som har gjorts på www.tyreso.se/etg Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Annika Röed
Senast uppdaterad: 1 juli 2020