11 maj 2020

Marinen övar i Tyresös vatten – förtöj fritidsbåten ordentligt

Mellan den 11 och 21 maj genomför marinen övningen Swenex 20 i bland annat Tyresös vatten. Övningen kan orsaka större svall och därför uppmanas båtägare att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt.

Övningen berör främst områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken. Detta innebär att övningen kan komma att beröra Tyresö kommuns kustlinje.

Då örlogsfartyg och mindre båtar kan komma att röra sig kustnära och inomskärs kan det orsaka större svall än normalt i övningsområdena, därför uppmanas båtägare att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt.

Läs mer på Försvarsmaktens sida Råd för båtfolk och skärgårdsboendelänk till annan webbplats

Läs mer om övningen Swenex 20länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Elisabeth Grahn
Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Upp