14 april 2020

Öppning för undervisning i skolan för gymnasiets elever

Regeringen har fattat ett beslut som innebär att en del elever på Tyresö gymnasium från den 15 april har möjlighet att genomföra vissa moment i undervisningen i skolans lokaler.

Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen C3L har bedrivit distansundervisning sedan 18 mars enligt beslut från regeringen. Ett nytt beslut gör det nu möjligt för mindre grupper av elever att få viss utbildning i skolans lokaler. Detta gäller från den 15 april.

Prioriterade gymnasieelever

Det handlar om särskilda lösningar för elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning. Eleverna kommer att kallas till skolan om de behöver komma in. De elever som prioriteras är elever i årskurs 3 på Tyresö gymnasium och elever i årskurs 4 på Tyresö särgymnasium.

Gymnasiesärskolan delvis stängd

Gymnasiesärskolan har hittills hållit öppet. Enligt det nya beslutet kommer dock även gymnasiesärskolan att vara delvis stängd, vilket i praktiken innebär att elever i behov av fjärr- eller distansundervisning kommer att kunna erbjudas det. De elever som har behov av att vara på plats i skolans lokaler kommer även fortsättningsvis att kunna vara det.

Fortsatt distansundervisning på C3L

Vuxenutbildningen C3L fortsätter att bedriva all utbildning på distans.

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 april 2020
Upp